Sve više ljubitelja šaha u Rudom

14.10.2011.

Šah u Rudom

RUDO – Mladi talenti učenici Osnovne škole

Šahovsku sekciju Osnovne škole ”Rudo” vodi Lojanica Jovo, profesor Geografije. Sekcija broji 16 članova, koji su po rječima profesora redovni u svim terminima.

Svake školske godine profesor vrši odabir budućih članova sekcije, pri čemu se obraća pažnja na talenat, sam interes učenika, kao i ispunjavanje slobodnog vremena učenika nakon školskih aktivnosti.

Na časovima sekcije se posebno obrađuju: osnovna pravila u šahu, kultura igranja šaha. Učenici i nastavnik koriste udžbenik ”Let u šahovski svet”.

Po riječima profesora, OŠ ”Rudo” obiluje mladim talentima, koji imaju realne predispozicije da u budućnosti budu dobri šahisti. Na Dan učeničkih postignuća se svake godine dodjeljuje nagrada za najboljeg šahistu škole.