Održana 34. redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad

01.11.2011.

Sjednica

VIŠEGRAD – Na početku današnjeg skupštinskog zasjedanja odbornici Skupštine opštine Višegrad razmatrali su Informaciju o ostvarenju opštinskog budžeta za devet mjeseci 2011. godine.

U ovom periodu ostvarena su budžetska sredstva u iznosu od 6.978.295 maraka, od čega su poreski prihodi iznosili  3.230.000 maraka, a neporeski prihodi  – 3.740.000 maraka.

U nastavku sjednice odbornici su usvojili Izvještaj o devetomjesečnoj potrošnji sredstava budžetske rezerve. Za ove namjene u izvještajnom periodu su isplaćena sredstva u iznosu od 45.000 maraka, što iznosi 44,24 odsto od planiranih sredstava za 2011. godinu.

Tokom razmatranja Izvještaja o stanju plasiranih kreditnih sredstava datih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije odbornici su predložili da se analiziraju kreditni efekti sa aspekta zapošljavanja.

Uz pomenuti Izvještaj usvojeni su i usaglašeni zaključci kojima se od banaka traže prijedlozi za naplatu dugova korisnika ovih kredita. S tim u vezi od banaka će biti zatraženo da do 31. decembra ove godine uplate u revolving fond dug po osnovu nevraćenih opštinskih razvojnih kredita. Ukoliko to ne učine do tada opština Višegrad će pokrenuti sudski spor.

Sjednica

Odbornici Skupštine opštine Višegrad danas su dali i saglasnost na Odluku o odobravanju reprograma opštinskog kredita preduzeću UNIS-Uša Višegrad na period od 12 mjeseci, na iznos ostatka duga od 96.000 maraka.

Uz preporuku da se u narednoj godini posveti veća pažnja modernizaciji voznog parka i nabavci specijalnih mašina Javnom komumnalnom preduzeću „Komunalac“ Višegrad usvojen je Program korištenja sredstava zajedničke komunalne potrošnje u 2012. godini, za šta je planirano 278.000 maraka budžetskih sredstava.

Zbog isteka drugog mandata direktoru višegradskog Doma zdravlja dr. Jasni Vidaković, odbornici Skupštine opštine Višegrad danas su za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove imenovali dr Gorana Lončarevića, specijalistu pneumofiziologa.

U nastavku sjednice odbornici su usvojili Odluku kojom se utvrđuju standardi i kriterijumi za izbor budućeg direktora Doma zdravlja,te Odluku o raspisivanju javnog konkursa. Na kraju je imenovana i komisija koja će sprovesti konkurni postupak za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja. U Komisiju su imenovani Milan Jakšić, Njegoš Tanasković, Slavko Andrić, Momir Radojčić i Branislav Topalović.

U nastavku sjednice opštinskog parlamenta data je saglasnost na Protokol o izmirenju obaveza između „Šuma Republike Srpske“ i opštine Višegrad, a u novu komisiju za most Mehmed-paše Sokolovića imenovani su: Mr Milijana Okilj, predsjednik i članovi Jelena Savić, Tarik Jazvin, Vinko Droca i Mirko Ostojić.

Odbornici Skupštine opštine Višegrad danas su donijeli i Rješenje da se za novog člana Opštinske izborne komisije imenuje Spomenka Guzina. Većinom glasova odbornika za članove Upravnog odbora Teritorijalne vatrogasne jedinice  imenovani su Vladimir Bradonjić, Mladen Jevđić i Branko Petrović, a na samom kraju sjednice razmatrana je i prihvaćena Informacija o stanju elektroenergetske mreže na području opštine Višegrad i pripremama za zimski period.