Poštari na mukama

03.12.2011.

Pošta u Višegradu

VIŠEGRAD – Na području opštine Višegrad poštanski saobraćaj se odvija putem četiri jedinice za poštanski saobraćaj, koje su pored Višegrada organizovane u mjesnim zajednicama Prelovo, Dobrun i Vardište.

Prema informaciji Radne jedinice za poštanski saobraćaj iz Foče, na području Višegrada na poslovima poštanskog saobraćaja zaposleno je 19 radnika.

Iz Višegrada se svakodnevno razmjenjuju pošiljke, čime se obezbjeđuje kvalitet obavljanja ovih usluga. Mjesne pošte u Dobrunu i Vardištu pošiljke prema poštanskom centru u Foči isporučuju tri puta sedmično, a mjesna pošta u Prelovu dva puta u toku sedmice.

Međutim, poštare u Višegradu muče druge brige.

U informaciji s kojom su upoznati i odbornici Skupštine opštine Višegrad, ističu se poteškoće s kojima se susreću poštari, zbog nedostatka poštanskih sandučića u stambenim zgradama, a posebno na privatnim kućama. Zbog navedenih problema poštanski radnici često ne znaju gdje da ostave prispjele pošiljke.

S tim u vezi preporučeno je da Opština Višegrad na odgovarajući način upozori vlasnike porodičnih domaćinstava na zakonsku obavezu postavljanja poštanskih sandučića, što bi umnogome olakšalo poslove uručivanja poštanskih pošiljki.

Za prvih devet mjeseci ove godine u pošti Višegrad primljeno je 106.398 pismonosnih pošiljki, 110 paketa, uplaćeno je 4.854 računa fiksne i 1.171 račun mobilne telefonije, zatim 4.257 računa električne energije, 8.697 uplata po platnom prometu, isplaćeno 9.647 penzija, 5.874 invalidnine, te 2.311 naknada dječijeg dodatka.

Stanje poštanskih objekata i njihova opremljenost na teritoriji opštine Višegrad je na zadovoljavajućem novou, pogotovo nakon što je uspješno riješen problem neuslovnog objekta u Dobrunu u saradnji s lokalnom administracijom Opštine Višegrad, nakon renoviranja prostorija u objektu Doma zdravlja.