Premije samo za umatičena grla

24.04.2012.

Krave na Borikama

ROGATICA – Na području 14 nerazvijenih opština Sarajevsko-romanijske i Gornjedrinske regije provodi se program Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede – IFAD koji podrazumijeva vođenje matične evidencije o stoci, jer sva grla moraju da budu umatičena i to je jedan od uslova za dobijanje premije.

Konsultant u Agenciji za uzgoj i selekciju u stočarstvu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Jelena Vlačić rekla je da jedan poljoprivrednik mora imati najmanje 100 ovaca ili tri krave i jednu junicu da bi ostvario premije.

“Svaki poljoprivrednik mora da ima urednu dokumentaciju koju podnosi Agenciji i na osnovu koje ostvaruje premije”, rekla je ona na predavanju za poljoprivrednike u opštini Rogatica – korisnike premija – o tome kako da njihov uzgojno-selekcijski rad bude uspješan i kako da dobiju priplodno grlo.

Ona je saopštila da je u ovih 14 opština registrovano 700 korisnika uzgojno-selekcijskog poziva.

Viši sručni saradnik u Agenciji Svjelana Mićić rekla je da je poljoprivrednicima objašnjeno šta znači umatičeno grlo, kao i da premije koje dobijaju na kvalitetnu priplodnu stoku zavise od broja grla na godišnjem nivou, s obzirom da se dijeli novčani iznos predviđen za premije.