U investicije 2,7 miliona maraka

26.04.2012.

sjemeć

ROGATICA – Nakon kupovine i preuzimanja imovine i 129 radnika Akcionarskog društva za usluge u šumarstvu „Stara Gora“ sa 1. martom , u Šumskom gazdinstvu „Sjemeć“ morali su izvršiti rebalans u decembru prošle godine usvojenog plana investicionog ulaganja u tekućoj godini.

– Dok su ulaganja u biološku obnovu, izgradnju i rekonstrukciju šumskih puteva ostale na nivou „starog“ plana u visini od 320.000, odnosno milion i 125.000 maraka, izmjene su došle u nabavci osnovnih sredstava kao odgovor na potrebe proširene djelatnosti sa sječom, izradom i izvozom šumskih drvnih sortimenata i građenja šumskih puteva, reče direktor Gazdinstva Milorad Jagodić na proširenoj sjednici Stručnog kolegija na Sjemeću.

– Novim rebalansiranim planom, dodao je Jagodić, predviđeno je da se kupi jedan novi autobus sa 53 sjedišta, dva minibusa od 24 do 32 sjedišta, jedan kamion sa nožem za čišćenje snijega, jedan kamion sa prikolicom i dizalicom, dvije nove terenske „Lade-Nive“, dva polovna „kedija“, deset motornih pila i dosta druge opreme u ukupnoj vrijednosti od milion i 250.000 maraka.

Dio planiranih investicija uveliko se realizuje. Biološke investicije, kazao je Jagodić, u dijelu pošumljavanja novih goleti i popunjavanja starih kultura, su pri kraju realizacije. Počela je i izgradnja preostalih 4,3 kilometra šumskog puta Gromile na Starogorskim stijenama – Stari Brod na lijevoj obali jezerom ukroćene Drine, a nakon provođenja potrebnih zakonskih procedura uskoro će početi i realizacija ostalih planom predviđenih investicija uključujući i rekonstrukciju objekata u krugu novoformirane Radne jedinice „Transport“.