Opština Novo Goražde potpisala povelju iz Aalborga

15.05.2012.

Bečići-potpis na povelju iz Aalborga

ČUVARI KULTURE I DRUŠTVENOG ŽIVOTA

NOVO GORAŽDE – U Bečićima, u Crnoj Gori, protekle sedmice održana je druga regionalna konferencije pod radnim nazivom „Obrazovanje i lokalna samouprava za održivi razvoj“.

Konferencija je održana u sklopu projekta „Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu“, koji provodi Regionalni centar za životnu sredinu u slivu rijeke Drine, u kome je uključeno 25 opština i 25 Osnovnih škola iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Projekat je finansiran od strane ministarstva spoljnih poslova Finske Vlade.

U sklopu konferencije potpisana je povelja iz Aalborga, a među pet potpisnica je i opština Novo Goražde. Tako je rukovodstvo opštine Novo Goražde još jednom pokazalo svoju opredjeljenost principima održivog razvoja.

Povelja iz Aalborga potvrđuje istorijsku ulogu gradova i mjesta kao centara društvenog života i čuvara kulture.

Konferencija iz Aalborga (Konferencija EU o održivim gradovima i mestima, Aalborg – Danska 1994. gosine) je postavila temelje i uspostavila osnovne zahtjeve za održivost evropskih gradova i mjesta. Povelja predstavlja ulogu evropskih gradova i principe održivosti integrisane u lokalne urbane politike. Ona se bavi pitanjima urbane ekonomije, društvene jednakosti, održivog planiranja korišćenja zemljišta, mobilnosti, odgovornosti za globalno zagrijavanje i zagađenje. Ona takođe reguliše i pravo na samostalno upravljanje dato gradovima, a gradovi se obavezuju da sarađuju sa svim sektorima u zajednici: građanima, preduzećima, interesnim grupama, zatim da koriste raspoloživa politička i tehnička sredstva za upravljanje gradom i djeluju u pravcu globalne održivosti. Gradovi se, takođe, podstiču na izradu lokalnih srednjoročnih i dugoročnih akcionih planova (Lokalna Agenda 21), a jedna od obaveza istaknutih u Povelji je i jačanje saradnje unutar vlasti i povezivanje tog procesa sa aktivnostima Evropske unije.

Konferenciji u Bečićima je prethodio dvodnevni trening za razvijanje projektnih prijedloga za drugi krug grantova opštinama i školama partnerima u projektu.

Drugi krug grantova se odnosi na projekte koji su planirani u Školskim razvojnim planovima i opštinskim strategijama održivog razvoja. Svih 25 opština i škola u proteklom periodu razvili su, uz pomoć konsultanata angažovanih od strane Regionalnog centra za životnu sredinu, školske razvojne planove i opštinske strategije koje se bave održivim razvojem.

Tomislav Čarapić