U budžetu za prva tri mjeseca gubitak

31.05.2012.

Rogatica
ROGATICA – Skupština opštine Rogatica usvojila je danas informaciju o izvršenju budžeta opštine od 1. januara do 31. marta ove godine, koja pokazuje gubitak od 231.207 KM.
U ovom periodu ostvareni su prihodi od ukupno 1.002.212 KM, što je 17,74 odsto od planiranih budžetskih sredstava za 2012. godinu.

Prihodi od poreza zastupljeni su sa 81,93 odsto, neporeski prihodi 15,55 odsto, tekuće pomoći 0,95 odsto, transferi između budžetskih jedinica 1,46 odsto i primici od finansijske imovine 0,11 odsto.

Budžetski izdaci u ovom periodu iznose 1.233.419 KM, što je 21,83 odsto od planiranih budžetskih sredstava.

Rashodi za lična primanja zastupljeni su sa 34,91 odsto, rashodi materijala i usluga 38,16 odsto, grantovi 11,46 odsto.

Za prva tri mjeseca ove godine korištena su sredstva budžetske rezerve od 98.620 KM, od čega je 95.000 KM korišteno za čišćenje snijega, za režijski materijal 2.500 KM.

Odbornici su usvojili informaciju o poslovanju privrede ove opštine za prošlu godinu, kojom je obuhvaćeno 70 privrednih subjekata. Ostvaren je ukupan prihod od 79.946.451 KM i veći je od ostvarenog iz prethodne godine za 12,69 odsto.

Opštinski parlament je prihvatio odluku o visini naknade za korištenje zemljišta koje pripada putnom pojasu, te će za izgradnju prilaza benzinskoj pumpi naknada biti četiri KM po metru kvadratnom, za izgradnju prilaza parkiralištu dvije KM po metru kvadratnom.

Odbornici su prihvatila i informaciju o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana radom administrativne službe opštine. Anketirano je ukupno 200 ispitanika u periodu od 23. do 30. aprila.

Od ukupnog broja anketiranih 122 ili 61 odsto je dalo dobru ocjenu o pružanju usluga administrativne službe.