Krpe staro i grade novo

17.06.2012.

Elektroenergetski objekti

ROGATICA – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ Pale tokom ove godine planiralo je da u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih elektroenergetskih objekata  iz vlastitih sredstava izdvoji 450.000 maraka, kaže upravnik Radne jedinice ovog preduzeća u Rogatici, Blaženko Bulajić.

– Iz ovih sredstava, dodao je on, o čemu su upoznati i odborncii SO-e na nedavno održanoj sjednici, izvršiće se rekonstrukcija 35 kilovoltnih dalekovoda Rogatica – Han Brdo na Sjemeću sa odvojkom za Borike i Rogatica – Mesići. U planu je i rekonstrukcija 10/20 kilovoltnih dalekovoda Matino brdo i Kozići, te vodova iz trafo-stanice Borike. Niskonaponska mreža rekonstruisaće se na čak 18 trafo-područja uključujući „Centar 1“, Zaganoviće, Podhrid, Raskršće i Rasadnik u gradu i okolini, Sočice, Gučevo, Borike i druga širom opštine.

– Ovo je, napominje Bulajić, nastavak intenzivnih radova na održavanju elektroenergetskih objekata iz prošle godine kada je u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju novih uloženo 550.000 maraka. Na taj način obezbjeđena je kvalitetna i kontinuirana isporuka elektrtične energije za 4878 potrošača iz kategorije domaćinstava i 392 velepotršača i ostalih potrošača, kojim je prošle godine isporučeno 25,9 miliona kilovat časova elektrtične energije.

Ono što još uvijek zabrinjava, kazuje Bulajić, je činjenica da su gubici na mreži skoro 14 posto. Pokušavamo da ih smanjimo ulaganjima u sanaciju i rekonstrukciju mreža na svim nivoima.

Zajednička ulaganja

Pored vlastitih ulaganja u elektroenergetske objekte, neki objekti su finansirani i zajedničkim sredstvima Fonda za povratak Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, opštine i elektrodistribucije. Na taj način struja je došla u Sudiće i Gornje Mesiće, gdje je urađena nova trafo-stanica, niskonaponska mreža i priključni vod do trafo-stanice koji je bio u kombinaciji podzemno-kablovski i nadzemni, jer je prelazio preko jezera hidroelektrane „Mesići“ na Prači.

U tom pravcu prošle godine izvršena je ugradnja sedam hiljada metara samonosivog kabla i zamijenjen veći broj dotrajalnih drvenih stubova betonskim stubovima. Ovaj posao nastavljamo i ove godine i u planu je ugradnja osam hiljada metara samonosivog kabla na armirano-betonske stubove.

Ulažemo i maksimalne napore na suzbijanju krađe i na druge načine nelegalne potrošnje.

– Zanimljiv je, kažu u elektrdistribuciji, i podatak o kretanju broja potrošača elektrtične energije. U kategoriji domaćinstava u odnosu na 2010. više ih za 56, ali ih je zato kod velepotrošača, gdje je privreda u cjelini, za 31 manje nego predhodne godine. I tako već nekoliko godina. Raste broj domaćinstava (povratnici), a opada privrednih subjekata. To se vidi i po broju zatvorenih trgovinskih i drugih radnji u gradu i na području opštine.