Luka, Marko, Milica i Marija najčešće davana imena

21.06.2012.

 Najčešća imenaZANIMLJIVOSTI –  Luka i Marko su najčešća muška, a Milica i Marija najčešća ženska imena upisana u matične knjige rođenih u Republici Srpskoj u prošloj godini, navodi republički Zavod za statistiku.

Među najčešćim muškim imenima su i Nikola, Stefan, Mihajlo, a među ženskim Ana, Sara, Jovana.

Rijetka muška imena koja su upisana u matične knjige su Borko, Andrej, Vaso, Romeo Roberto, a od ženskih su Lazarela, Brenda, Evgenija, Glorija, Ilda.