Planska štednja bez smanjenja plata

19.06.2012.

 

Regionalni odbor sindikata zdravstva i socijalne zaštite

VIŠEGRAD – U Višegradu zasjedao regionalni odbor sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

Učestvujući u radu sjednice regionalnog odbora sindikata zdravstva i socijalne zaštite regije Višegrad i Foča, posvećene realizaciji mjera štednje, koja je održana u Višegradu, predsjednik ovog Granskog sindikata Srpske Milenko Granulić je rekao da će zdravstvene ustanove ubuduće, zahvaljujući saglasnosti ministarstva energetike i „Elektroprivrede Republike Srpske“, plaćati električnu energiju po nižoj tarifi, kao domaćinstva.

-Sindikat se zalaže da lokalne zajednice za zdravstvene ustanove izdvajaju 2,5 odsto iz svog budžeta, da se smanje naknade za komunalije, te da se specijalizacija i subspecijalizacija finansira sa nivoa Srpske, naglasio je Granulić, zalažući se i da se dio naknada od prodaje benzina, cigareta i alkohola usmjeri prema zdravstvu.

Granulić je naglasio da mjere štednje ne podrazumjevaju smanjenje ličnih dohodaka u zdravstvenim ustanovama.

Po riječima Snežane Đurović, predsjednice regionalnog odbora sindikata zdravstva i socijalne zaštite, regije Višegrad i Foča, neki direktori zdravstvenih ustanova su, na žalost, smanjili plate zaposlenima, što nije cilj ni namjera aktuelnih mjera štednje Vlade Republike Srpske.

-Sindikat se zalaže da se u zdravstvenim ustanovama svi, a posebno direktori domaćinski ponašaju i da se omoguće uštede smanjenjem svih troškova, uz poštivanje odluke o zabrani prijema novih radnika, istakla je Đurovićeva, dodajući da je novi menadžment višegradskog Doma zdravlja upravo postupio tako, čime su smanjeni svi troškovi, ali ne na uštrb plata zaposlenih.