Podrška razvojnim projektima

19.06.2012.

Rudo
RUDO – Rudo sa budžetom od četiri miliona KM spada u izrazito nerazvijene opštine, a iako ima ovakav status situacija je solidna i budžet se puni planiranom dinamikom, ocijenila je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić nakon sastanka sa opštinskim rukovodstvom.”Osim redovnih prihoda, ova opština ima i naknadu od korištenja riječnih potencijala i potopljenog zemljišta koje koristi za infrastrukturne projekte. U planu je i realizacija nekoliko projekata do kraja godine, a najavljeni su i projekte za sljedeću godinu u čemu ćemo ih podržati”, naglasila je Rešićeva.

Vlada Republike Srpske dodijeliće uskoro opštini Rudo, kao i ostalim izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama, pomoć od 15.000 KM, koja je namijenjena za sve zajednice koje imaju ovaj status.

Rešićeva je sa opštinskim rukovodstvom razgovarala i o provođenju projekta uvezivanja u elektronsku bazu matičnih knjiga, koji se realizuje prema planu.

Zamjenik načelnika opštine Rudo Vitomir Ćirović rekao je da problem u ovoj lokalnoj zajednici predstavlja i nezaposlenost koja je u posljednje vrijeme naglašena. “Stanovništvo je uglavnom bilo zaposleno u Priboju. Većina je radila u fabrici automobila Priboj, a to se sada promijenilo, što dodatno otežava situaciju”, napomenuo je Ćirović.

Prema njegovim riječima, opština je opredijeljena da se stanovništvo bavi poljoprivredom. “Imamo uspješnih gazdinstava koja se bave uzgojem malina. Pomažemo njima, ali i ostalim zaniteresovanim za druge grane poljoprivrede”, istakao je Ćirović.

Ministar uprave i loklane samouprave Lejla Rešić posjetila je i Centar za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama, za čije je opremanje Vlada Srpske izdvojila 4.500 KM.