24.000 maraka za sanaciju objekata

16.07.2012.

Projekat "Help"

VIŠEGRAD – Njemačka humanitarna organizacija „Help“ zajedno sa opštinom Višegrad sanira štete kod 15 poljoprivrednih gazdinstava.

Načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović potpisao je ugovor sa Alminom Adžovićem, projekt menadžerom Njemačke humanitarne organizacije „Help“ o realiozaciji projekta pomoći za 15 višegradskih malih biznismena u oblasti poljoprivrede, koji su pretrpili štete protekle zime na svojim objektima za rad.

-Ovo je nastavak saradnje sa „Helpom“, koji je u protekle dvije godine u Višegradu realizovao projekte smanjenja siromaštva. Svaka pomoć je dobro došla, a posebno kad je u pitanje šteta našim poljoprivrednicima, kojima je to osnovni izvor prihoda, naglasio je načelnik Popović.

Almir Adžović je pojasnio da je vrijednost ovog projekta u opštini Višegrad 24.000 maraka, a da u njegovoj realizaciji opština Višegrad učestvuje sa 4.400 maraka, a korisnici sredstava sa po 15 odsto.

-Radi se o 15 malih biznismena iz oblasti poljoprivrede, odabranih po osnovu procjene utvrđenih šteta. Ove donacije ne predviđaju novčanu naknadu, već isključivo saniranje šteta na plastenicima, voćnjacima i drugim objektima u okviru poljoprivrednih gazdinstava, rekao je Adžović, dodavši da je moguće povećanje broja korisnika ovih sredstava, ukoliko se ostvari ušteda planiranih ulaganja na terenu.

Ovaj „Helpov“ projekat, pored opštine Višegrad, provodi se i u Rogatici, Goraždu, Foča Ustikolini i Čajniču, kojim će biti sanirane štete kod 100 poljoprivrednika.