Interkulturalni kamp Strgačina – Rudo 2012

28.07.2012.

Interkulturalni kamp Strgačina - Rudo 2012

DRUŽENjEM DO TOLERANCIJE

RUDO – Interkulturalni kamp u Strgačini kod Rudog, prvi put je održan 2010. godine, u okviru programa „MDGF Kultura za razvoj“, u organizaciji Opštine Rudo i Opštinske razvojne agencije iz Rudog.

-Zahvaljujući donatorskim sredstvima Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini, aktivnosti u okviru kampa organizovane su i ove godine, ističe Ninoslav Prijović, direktor ove agencije, pojašnjavajući da su ga organizovali zajedno sa Udruženjem za pomoć djeci sa posebnim potrebama “Nada” iz Rudoog.

-Projekat će trajati šest mjeseci, s tim da ce se, u prvom dijelu, odražvati radionice i druženje djece u Strgačini, a u drugom dijelu biće održana završna manifestacija u Rudom, na kojoj će se učesnici ponovo okupiti, kada će biti proglašeni najkreativniji i najzanimljiviji literarni i likovni radovi literalni, koji najpraktičnije promovišu interkulturalnost, ističe Prijović.

Interkulturalni kamp Strgačina - Rudo 2012

On kaže da je kamp u prvom dijelu organizovan u tri smjene, sa djecom iz raznih dijelova Republike Srpske i Federacije BiH, a po prvi put su uključena i udruženja sa djecom sa posebnim potrebama.

-Tako ćemo ovog ljeta imati goste iz Sarajeva, Zenice, Višegrada, Dervente, Goražda, Trnova, Han Pijeska, Ilovače, Rudog i Štrbaca, kaže Prijović, pojašnjavajući da je svrha kampa da promoviše interkulturalnost i uklanja barijere među nacionalnostima, kao i onome što je različito u BiH, kako bi kod djece, a i odraslih ukorjenili neka osnovna shvatanja o ljepoti i njegovanju različitosti, humana načela, principe i tolerantnost.

U svakoj od smjena učestvuju đaci iz četiri škole, po dvije iz Federacije BiH, odnosno Republike Srpske, sa ukupnim brojem po 40 đaka.
-Aktivnosti u kampu su usmjerene na druženje djece iz različitih sredina, kroz sportske, kulturne i edukativne sadržaje. Tokom boravka svake od tri smjene u kampu, odrzavaju se radionice na temu interkulturalizma i tolerancije, zatim literarne i novinarske radionice, organizuje se boravak u prirodi i sportske aktivnosti, ističe Prijović.

On kaže da je boravak u kampu za sve učesnike sadržajan, jer su pored radionica i druženja, u slobodno vrijeme organizovani i turniri u odbojci, stonom tenisu i fudbalu. U kampu je organizovana škola plesa sa kojom su djeca oduševljena.

-Ističem da je generalni pokrovitelj ovogodišnjeg Kampa – Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini, prepoznao njegov značaj i ohrabrio dosadašnje aktivnosti Opštine Rudo na ovim poslovima, dodjelom granta od 73.000 dolara, zaključuje Prijović.