Pod plamenom više od 80 hektara šume

20.07.2012.

Požar

RUDO – Na području opštine Rudo i dalje su aktuelna dva požara koja je prije šest dana izazvao udar groma u stablo suvog bora, rekao je rukovodilac na uzgoju i zaštiti šuma u Šumskom gazdinstvu “Panos” iz Višegrada Rajko Nikitović.

“Na pravcu sela Resići prema brdu Golešu i Sjenožetima kreće se požar s opasnošću da ugrozi veliki broj planinskih stočarskih koliba”, upozorio je Nikitović.

Prema njegovim riječima, požarište na planini Ravanci je lokalizovano i drži se pod kontrolom.

U gašenju požara, osim 50 radnika “Panosa”, učestvuju i pripadnici Civilne zaštite iz Rudog koji vatru gase priručnim sredstvima, jer je pristup cisternama otežan.

Direktor ovog šumskog gazdinstva Milan Cvijetić rekao je, nakon obilaska terena, da je oko 80 hektara borove šume zahvaćeno vatrenom stihijom.