Olakšice za studente u RS, u narednu godinu prenose se 2 ispita!

17.08.2012.

Studenti

INFO – Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, prema kojem će se studentima omogućiti da u narednu godinu, umjesto jednog, prenesu najviše dva ispita, odnosno 15 ECTS bodova.

Izmjene i dopune zakona predložile su Rektorska konferencija i Unija studenata RS.

Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipović rekao je da je namjera Vlade da novo zakonsko rješenje bude u primjeni od naredne akademske 2012/2013. godine.

“Izmjenama ovog zakona, u odnosu na ranije zakonsko rješenje, daje se mogućnost studentima da završe studije u statusu redovnog studenta produženjem roka studiranja najviše za dvije godine u odnosu na redovno trajanje studija i to smatramo veoma važnim”, rekao je Kasipović novinarima nakon sjednice Vlade.

On je naglasio da se izmjenama zakona produžava mogućnost studiranja za još jednu akademsku godinu po nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme kad su studenti upisivali diplomske i postdiplomske studije po odredbama Zakona o Univerzitetu.

“Želimo stvoriti dodatni prostor da se završi studij po propisima koji su važili u vrijeme kad je neko počeo da studira”, naglasio je Kasipović.