FERS podnio inicijativu za otvaranje muzej kuće Ive Andrića

26.09.2012.

FERS kod kuće Ive Andrića

VIŠEGRAD – Ferijalni savez Republike Srpske, podnio je inicijativu za eksproprijaciju kuće Ive Andrića u Višegradu, radi formiranja jedne kulturno-istorijske cjeline u ovoj opštini, „Andrićgrada“ i muzej kuće „Ive Andrića“. Ova inicijativa nastala je u želji da pomognemo razvoju Višegrada, kao grada opisanog u djelu našeg nobelovca, i kao budućeg turističkog i kulturnog centra Republike Srpske.

Inicijativa je upućena na adresu Predsjednika Republike Srpske, Predsjednika Vlade RS, Ministarstva prosvjete i kulture, Opštine Višegrad i Andrićgrada i nadamo se da će se njenom realizacijom zaokuržiti jedna kulturno-obrazovno-turističko-istorijska cjelina koja bi obuhvatala Višegradski most, Andrićevu kuću i Andrićgrad.

Posjetu studenata Višegradu koju je FERS organizovao u saradnji sa Arhitektonsko-građevinskim fakultetom Univerziteta u BL, iskoristili smo da inicijativu direktno uručimo na adresu Opštine Višegrad i Andrićgrada. Tom prilikom načelnik opštine Višegrad, Tomislav Popović izjavio je da su u ovoj opštini zainteresovani da muzej bude otvoren u Višegradu i da se“.. pored krajputaša posvećenog velikom piscu, Andrićeve učionice, kulturne manifestacije „Višegradska staza“ i Andrićgrada zaokruži priča o vraćanju zavičajnog duga piscu koji ga je u svojim djelima proslavio..“.