Komunalac proširuje djelatnost na šest radnih jedinica

14.09.2012.

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Foča

FOČA – Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Foča do sada se isključilo bavilo javnom higijenom i odvozom smeća u gradu i pogrebnom djelatnošću u smislu zadovoljenja osnovnih potreba stanovnika. Novim rukovodstvom, sistematizacijom rada, i planom rada ovo preduzeće proširiće svoju djelatnost na šest radnih jedinica.

Opština Foča kao većinski vlasnik „Komunalac-a“ na jučerašnjoj sjednici akcionara predložila je novi plan rada ovom preduzeću koje dobija novi Nadzorni odbor, a uskoro i rukovodstvo.

-Predložena je potpuno nova organizacija u okviru šest radnih jedinica koje bi bile formirane u Komunalcu, a to su radna jedinica za javnu higijenu, za odvoz smeća i upravljanje deponijom, RJ za gradnju i održavanje lokalnih saobraćajnica i gradskih ulica, RJ gradskog zelenila, za pogrebnu djelatnost i za održavanje parkinga – rekla je Olivera Elez, vd direktora preduzeća „Komunalac“.

Plan i program rada će donijeti i rukovodstvo i velikim i malim akcionarima dati na usvajanje.

-Taj program odgovoriće na njihove velike zahtjeve koji nisu nerealni i zasnovani su na stvarnim potrebama Foče, tako da smatram da će nova organzacija doprinijeti najprije funkcionalnijem radu preduzeća i većem zadovoljstvu građana komunalnim uslugama – rekla je Elezova.

Komunalcu će proširivanjem djelatnosti u narednom periodu biti neophodne i mašine za rad, ali i nove radne snage.

-Svakao da će mašine biti neophodne, one će i iznajmljivati, a mi ćemo napraviti najprihvatljiviju ekonomsku sistematizaciju u skladu sa raspoloživim sredstvima i preduzeća i budžeta. Neophodan je i veći broj radnika, i to baš onih koji žele da rade na komunalnom uređenju grada, manje će biti potrebno adminsitarcije, a veći broj izvršilaca na svim djelatnostima-pojansila je Elezova.

Zdravko Kulić, predsjednik Skupštine akcionara JKP „Komunalac“ kaže da je zbog nezadovoljstva poslovanjem ovog preduzeća u prethodnom periodu izabran novi Nadzorni odbor i date smjernice za izradu novog plana rada.