Uspiješan projekat razmjene praktikanata

16.11.2012.

Projekat razmjene praktikanata

ČAJNIČE – Nakon što je uspiješno sproveden projekat Švicarske Međunarodne Organizacije KARITAS u BiH, kojim je obavljena razmjena praktikanata sa Lithenštajnom u Kantonu Goražde održan je sastanak čelnika KARITASA i predstavnika Opština koji su zaduženi za sve poljoprivredne projekte iz Goražda, Novog Goražda. Čajniča, Foče i Foče Ustikoline. Tema ovog sastanka bila je, upoznavanje sa aktivnostima praktikanata u Lithenštajnu, stanjem u kojem se oni trenutno nalaze, kao i o predstojećem angažovanju svih ovih Opština, kako bi što više doprinjele razvoju ovog projekta u narednom periodu.

Projekat razmjene praktikanata, do sada se pokazao vrlo uspiješnim, jer je stvorena mogućnost da mladi ljudi steknu edukaciju u poljoprivredi, a van prostora BiH, te nauče jezik i zarade novac.

-“Prije dvije sedmice obišli smo praktikante iz BiH u Lithenštajnu, koji su za sada ostavili jako dobar utisak na farmere i opravdali naša očekivanja. Prva grupa nama predstavlja prvo iskustvo i jako je bitan prvi utisak, koji će sutra otvoriti realne šanse da odu i drugi, koji žele raditi na farmama. Da bi ostvarili pozitivan rezultat, praktikanti moraju imati određeno iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno da dolaze iz porodice koja se bavi poljoprivredom, da imaju jak karakter i iznad svega da poznaju njemački jezik, kako bi se razumjeli i ne bi pravili greške”, naglasio je prisutnima, Erih Hupen, koji je odgovoran za sve projekte koje provodi KARITAS u BiH.

Primjećeno je, da većina ljudi koji su otišli u Lithenštajn nisu savladali njemački jezik, pa je u buduće neophodno više raditi na tome da bi se prevazišao i ovaj problem.

-“U buduće ćemo morati raditi više na savladavanju metodike njemačkog jezika ovde, kako naši praktikanti ne bi imali probleme sa kojima su se sada susreli ljudi iz prve grupe, koji su otišli za Lithenštajn”, rekao je na sastanku Hemo Jusović, projekt-menadžer na poljoprivrednim projektima KARITASA u BiH.

Prednost ovog programa, jeste da traje kontinuirano, pa je prije petnaest dana otvoren i javni poziv za prijem novih kandidata, koji će dobiti mogućnost za odlazak u Lithenštajn.

-“Druga grupa praktikanata odlazi za Lithenštajn već na proljeće i to isključivo ako zadovolje traženi profil. Odmah po zaključenju javnog poziva, obići ćemo sve Opštine i praktikante, tako da ćemo vrlo brzo imati informaciju o tome ko je zadovoljio uslove da bi mogao u drugoj grupi ići za Lithenštajn”, istakao je Jusović.

U ovaj projekat uključena je i Opština Čajniče, iz koje su za Lithenštajn otišla dva praktikanta, od ukupno sedam kvalitetno odabranih. Predstavnici svih Opština, učesnica u ovom projektu, pozdravili su i dalje podržali program razmjene praktikanata, te izrazili svoju volju za dalji nastavak i saradnju sa Međunarodnom Organizacijom KARITAS u BiH.