Restauracija ćuprije počinje 1. aprila

29.12.2012.

Ćuprija

VIŠEGRAD – Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković potvrdio je danas da će radovi na restauraciji mosta Mehmed-paše Sokolovića na Drini početi 1. aprila iduće godine i da je za glavnog izvođača radova izabrana renomirana firma ER-BU iz Ankare.

“Predviđeno je da restauracija bude završena za 600 radnih dana i da taj posao radi oko 40 stručnjaka, 20 majstora, a biće angažovana i lokalna radna snaga“, rekao je Mišković.

On je objasnio da su ga predstavnici Turske razvojne agencije TIKA, koja se prihvatila organizacije sanacije ćuprije na Drini, obavijestili da će za ove radove biti potrebno obezbijediti 20.000 metara kubnih kamena i oko 1.000 kubika obrađene sedre i krečnjaka.

„S obzirom da su stručnjaci količine ovog građevinskog materijala povećali u odnosu na prethodne proračune biće potrebno ubrzati proceduru dobijanja dozvola od nadležnih institucija za eksploataciju kamena i sedre na za to već određenim lokacijama“, dodao je Mišković.

Prema Miškovićevim riječima, sanacija starog mosta u Višegradu koštaće deset miliona KM, a planirano je da bude završena do kraja 2014. godine.

U proteklih pet godina na ćupriji su obavljeni istražni radovi o njenom oštećenju, urađen projekat sanacije koji je koštao 200.000 KM, a sa mosta su izmještene vodovodne i telekomunikacione instalacije.

Koordnator TIKE za BiH Zulfikar Oruč nedavno je izjavio da je obnova višegradske ćuprije, izgrađene 1577. godine, jedan od najvećih i najskupljih projekata ove agencije na Balkanu.

Prema ranije potpisanom protokolu između Turske razvojne agencije i opštine Višegrad, Vlada Turske će u potpunosti finansirati vraćanje starog sjaja “mostu kome ravna nema”, kako napisa Ivo Andrić.

Projekat predviđa rekonstrukciju stubova mosta koje je voda potkopala, kao i da se ograda ćuprije vrati u prvobitno stanje, jer je bila uništena u povodnju 1896. godine, a austrougarska vlast joj je tokom obnove promijenila izgled.

Biće izmijenjen i kolovoz na mostu tako što će sadašnja kocka biti zamijenjena turskom kaldrmom.

Predviđeno je da se promijene oštećeni kameni blokovi ćuprije i da se ona osvijetli na poseban način a da se njena zaštitna zona uredi onako kakva je bila u vrijeme izgradnje.

Most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu od 2007. godine je na listi zaštićenih spomenika svjetske kulture UNESKO-a, a preko njega je zabranjen saobraćaj za motorna vozila.