Većom članarinom ublažavaju penzionerske teškoće

28.12.2012.

Penzioneri u Rogatici

ROGATICA – Polazeći od podataka da na području Rogatice nešto više od 2000 penzionera, preko 1100 imaju penzije od 160 do 350 maraka, da ih je u periodu 2008.-2012. umrlo preko 320 i da je iz godine u godinu sve više onih koji su u statusu socijalnih potreba, skupštine Udruženja penzionera ovih dana donijela je odluku o povećanju mjesečne članarine sa dvije na tri marke počev od 1. januara 2013. za koje će se umanjivati čekovi svakog penzionera člana Udruženja.

Na taj način, rečeno je na skupštini, stvaraju se uslovi za veću jednokratnu novčanu pomoć penzionerima sa nižim penzijama, pomoć penzionrima liječenim u bolnicama, invalidnim i socijalno ugroženim, pomoć porodicama umrlih penzionera i njihovih supružnika i uvođenje novog oblika pomoći – djelimično ili puno plaćanje banjsko – klimatskog liječenja bolesnih penzionera.

Sa povećanom članarinom, reče sekretar Udruženja Milorad Mališić, umjesto dosadašnjih 47.500 maraka na godišnjem nivou u penzionersku kasu trebalo bi da se akumulira oko 70.000 maraka. Sa tim sredstvima i očekivanom većom pomoći od ovogodišnjih 11.000 maraka iz budžeta opštine, penzioneri mogu se nadati snošljivijim staračkim danima. Na to se Udruženje obavezalo i kroz plan rada za 2013. Koga je takođe skupština usvojila na ovoj sjednici.