Časovi fizičkog vaspitanja od sada i u Gradskoj dvorani

30.01.2013.

Sportska dvorana u Foči

FOČA – Učenici Srednjoškolskog centra od ponedeljka će časove fizičkog vaspitanja, pored školskih sala, obavljati i u Gradskoj dvorani.

U opštini je danas potpisan sporazum o uslovima korišćenja dvorane, kojim se Srednjoškolskom centru dvorana ustupa za časove fizičkog vaspitanja bez naknade, ali uz obavezu održavanja i nadoknade eventualne štete.

Učenici Aleksandra Milanović i Nikola Đurović ističu da postojeće školske sale ne pružaju adekvatne uslove za obavljanje nastave:

“Imamo veoma loše uslove, pod je betonski i neuslovan za rad tako da su mogućnosti povreda mnogo veće, nema prirodne svjetlosti, zagušljivo je i prljavo. Po planu i programu rada neke aktivnosti je nemoguće održati u trenutnim salama sa kojima škola raspolaže“ riječi su učenika“.

Profesor fizičkog vaspitanja u Srednjoškolskom centru Aleksandar Lazović, kao i učenici nezadovoljan je uslovima za rad, ali kako on ističe svi nastavnici rade po planu i programu i trude se da i pored ovakvih uslova, sa učenicima sprovedu sve što je planirano u toku jedne školske godine. Po njegovim riječima jedina optimalna sala za rad je sala za stoni tenis koja je rekonstruisana prije nekoliko godina i jedina je koja ima prirodno osvjetljenje i ventilaciju.

Načelnik opštine, Radisav Mašić kaže da se današnjim sporazumom problem obavljanja nastave fizičkog vaspitanja u srednjoj školi djelimično rješava:

“Učenici dio obrazovanja obavljaju u podrumskim prostorijama i mi na ovaj način rješavamo dio tog problema jer neće se svi časovi moći obavljati u dvorani jer ona prvenstveno služi za treninge sportskih klubova”.

Direktor Srednjoškolskog centra, Borka Kovač kaže da će učenici čuvati dvoranu i da će se domaćinski ponašati prema prostoru koji su dobili na korištenje.

Srednjoškolci će dvoranu koristiti od ponedeljka, po rasporedu koji naprave profesori fizičkog vaspitanja. Nastava će se i dalje obavljati i u školskim salama, koje se nalaze u podrumu škole, zbog nedostatka slobodnih termina u Sportskoj dvorani.