Vinko Droca: PDP u izgradnji “Andrićgrada”

30.01.2013.

Vinko Droca

Kada na ušću rijeka Drine i Rzava po ideji tvorca profesora Emira Kusturice izrasta  ”Andrićgrad”  (kockica)  koja  nedostaje u turističkom mozaiku  Višegrada, gdje se ostvaruje  strateški preokret od autarhičnog ka konceptu integralnog turizma, kada Višegrad  spojem svjetski poznatih imena, režisera Emira Kusturice i nobelovca Ive Andrića uz Višegradski most  ostvaruje svjetski   prepoznatljiv  brend, počinje naručena medijska i druga kampanja  protiv ovog projekta. U dosadašnjim komentarima  u pisanim i  elektronskim medijima indikativno je jedno da je  neupitna  podrška  ”Andrićgradu”, po sistemu ” odličan  projekat, ali ga bije loš glas ” a u stvari cilj svega je stvoranje  slike o malverizacijama na ovom projektu. Osnovni razlog mog obraćanja je saopštenje OO PDP-a Višegrad  od 29.01.2013. godine  u kome su iznesene neistine po pitanju informisanja javnosti  oko izgradnje ”Andrićgrada”. Malo je  čudno kako su  odbornici PDP-a za kratko vrijeme zaboravili da su dizanjem ruke zajedno sa drugim odbornicima i pozicije i opozicije  učestvovali u jednoglasnom donešenju svih Odluka oko izgradnje ”Andrićgrada” u Višegradu, kako slijedi u daljem tekstu:

– Odluku o imenovanju komisije za usaglašavanje  Ugovora o osnivanju privrednog društva čiji su osnivači Republika Srpska, opština Višegrad i ”Lotika”d.o.o. Mokra Gora
Sl. Glasnik opštine Višegrad 4/11

– Odluka o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o osnivanju ”Andrićgrad” d.o.o. Višegrad. 
Sl. Glasnik opštine Višegrad 5/11

– Odluka o donošenju regulacionog plana ”Ušće” u Višegradu
Sl. Glasnik opštine Višegrad 8 /11

– Odluka o proglašenju projekta izgradnje naselja ”Andrićgrad” u Višegradu od posebne važnosti za opštinu Višegrad 
Sl. Glasnik opštine Višegrad 10/11

– Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o učestvovanju u finasiranju projekta ”Andrigrad” u Višegradu u iznosu od 1 500 000,00 KM
Sl. Glasnik opštine Višegrad 10/11

– Odluka o imenovanju predstavnika opštine Višegrad u Skupštini ”Andrićgrad” d.o.o. Višegrad
Sl. Glasnik opštine Višegrad 10/11

– Odluka o imenovanju stručnog tima za praćenje realizacije projekta izgradnje naselja ”Andrićgrad” u Višegradu 
Sl. Glasnik opštine Višegrad 10/11

– Odluka o davanju saglasnosti na utrošak sredstava za učešće u realizaciji projekta izgradnje naselja ”Andrićgrad” u Višegradu
Sl. Glasnik opštine Višegrad 10/11

– Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana ”Ušće” u Višegradu
 Sl. Glasnik opštine Višegrad 12/11

– Odluka o utvrđivanju izmjene i dopune Regulacionog plana ”Ušće” u Višegradu
Sl. Glasnik opštine Višegrad 13/11

–  Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa broj 1 Ugovora o učestvovanju u finasiranju projekta ”Andrićgrad” u Višegradu   
Sl. Glasnik opštine Višegrad 4/12

–  Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa broj 2 Ugovora o učestvovanju u finasiranju projekta ”Andrićgrad” u Višegradu   
Sl. Glasnik opštine Višegrad 4/12

– Odluka o usvajanju izvještaja ” Andrićgrad” d.o.o. Višegrad o finasijskom utošku sredstava opštine Višegrad za realizaciju projekta ”Andrigrad” sa izvještajem stručnog tima za praćenje realizacije projekta  
Sl. Glasnik opštine Višegrad 5/12

– Odluka o davanju saglasnosti na utrošak sredstava za učešće u realizaciji projekta izgradnje  ”Andrićgrada” Višegradu 
Sl. Glasnik opštine Višegrad 5/12

–  Odluka o davanju saglasnosti za program realizacije projekta ” Andrićgrad” u Višegradu za 2012. godinu
Sl. Glasnik opštine Višegrad 5/12

– Odluka o kreditnom zaduženju  opštine Višegrad radi finasiranja kapitalnih investicija. u iznosu od 4 000 000,00 KM (”Andrićgrad” 3 200 000 KM)
Sl. Glasnik opštine Višegrad 7/12

 

Iz gore navedenih Odluka (koje su dostupne svakom građaninu Višegrada)  može se vidjeti  da  dosadašnja ulaganja opštine Višegrad u izgradnju ”Andrićgrada” iznose 5 700 000 KM, (umanjen za PDV cca 900 000 KM), a ne kako se uporno pokušava javnosti plasirati informacija da je do sada uloženo 10 miliona KM   u izjavi datim zadnjih  dana,  kao i u izjavi  Načelnika opštine datoj dnevnom listu ”Pres” 23.01.2013. godine.  Vlasnička struktura u potpunosti je regulisana Ugovorom potpisanim između Vlade RS, opštine Višegrad i ”Andrićgrada”

Pored postojeće dokumentacije koja se nalazi u arhivi opštine Višegrad

– Finasijsko –narativni izvještaj broj  D-01-01/12 od 31.01.2012. godine

– Finasijsko –narativni izvještaj broj  D-01-07/12 od 31.07.2012. godine

– Finasijsko –narativni izvještaj broj  D-01-11/12 od 19.11.2012. godine

– Jednoglasno usvojeni izještaji stručnog tima za praćenje realizacije izgradnje ”Andrićgrada” u Višegradu  od  02.04.2012, 31.07.2012 i 27.11.2012. godine koji su osim zadnjeg  (koji nije mogao biti usvojen iz opravdanih razloga) jednoglasno usvojeni na sjednicama lokalne skupštine.

Neshvatljivo je da se javnosti namjerno serviraju  neistiniti iznosi  koji kod običnih ljudi  koji nisu upućeni imaju velikog utjecaja. Ako se želi napraviti presjek na uložena sredstva u  ”Andrićgrad” što je po meni ispravno, što je u  navedenoj dokumentaciji jasno prezentovano, bilo bi pošteno  građane Višegrada upoznati i sa detaljima o prethodnim kreditnim  zaduženjima opštine Višegrad prije 2008 godine.( Kredit  od  980 000 $  ili 1,4 mil KM  iz 1998 godine sa anuitetom otplate od 10 godina i kreditno zaduženje 2008 godine u iznosu od 3,0 mil KM što ukupno iznosi 4,4 mil KM, – zaduženje SNSD-a 3,00 mil KM)

Građani Višegrada bi trebali znati kakva je sudbina plasiranih  kreditnih sredstava u iznosu od cca 6,8 mil KM za period 2003-2008  na ime stimulativnog zapošljavanja  i razvoja preduzetništva sa ciljem otvaranja  novih radnih mjesta, (koliko je obezbjeđeno novih radnih mjesta.), kada budu svi ovi podatci transparentni kao podatci  za uložena sredstava  na izgradnju ”Andrićgrada” možemo pričati o iskrenim namjerama, sve do tada smatram da je to prljava predizborna kampanja za 2014 godinu. i pokušaj skretanja pažnje na druge teme zbog nesposobnosti da se uradi bilo šta od obećanog u izbornoj kampanji.

I na kraju koristim priliku da poštovanim  prijateljima  iz PDP-a  odgovorim na moje lično prozivanje u kome se kaže da su građani dali svoj sud o meni i mojim kolegama , na sud građana Višegrada kojim se ovom prilikom ”iskreno zahvaljujem” mogu biti izuzetno ponosan, dobiti povjerenje 615  građana je za mene čast i ponos  to je zasluga  mog dosadašnjeg rada  (podsjećam da je 615 ličnih glasova 94% od ukupnog broja glasova PDP na zadnjim lokalnim izborima,   3% više od pet prvoplasiranih odbornika PDP-a i pet  puta više pojedinačno od aktuelnih odbornika PDP-a u lokalnoj skupštini,),   takođe koristim priliku da građane Višegrada upozorim na lažni profil (Vuk Droca)  koji  u mnogome govori laži i neistine, ako je spreman na dijalog stojim na raspolaganju a ne se kriti iza prezimena moje porodice.)

S poštovanjem   Vinko Droca