Buđenje mladih Rudog!

24.03.2013.

Omladinski centar Rudo

RUDO – Krajem februara tekuće godine, u Rudom je osnovana nova omladinska organizacija pod nazivom „Omladinski centar Rudo“. Sastoji se od grupe ljudi starosne dobi od 16 do 30 godina, a evo šta kaže predsjednik organizacije Marko Spasojević:

„Omladinski centar Rudo je nevladina organizacija nastala iz ideje grupe mladih koji su željeli napraviti organizaciju, mjesto na tom bilo koji mladi čovjek može ostvariti ono što želi. Ili bar pokušati. Stvar koju navodimo kao dobru u našoj organizaciji je to što bilo ko može biti njen član, davati ideje, i zajedno sa svima nama pisati projekte i kasnije realizovati. Tako da, ako imate bilo kakvu ideju za koju mislite da može poboljšati život mladih u našem gradu, javite se!“

Ova organizacije već okuplja tridesetak aktivnih članova, a kako bilo ko može postati član ekipe, očekuje se priliv novih članova.

U sklopu organizacije funkcioniše i aktivno radi lokalni tim Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH). Omladinska novinska asocijacija je nevladina organizacija nastala 2007. godine. ONA je multinacionalna i multietična organizacija, osposobljena pružiti mladima priliku da se bliže upoznaju s medijima, nauče više o njima, te sami učestvuju u stvaranju medijskog prostora. ONA organizuje razne projekte čiji je cilj predstaviti mladima medije. Lokalni tim Rudo je već sproveo neke akcije kao što su prenetacija organizacije u školi, akcija „Za BiH bez diskriminacije-koalicija jednakost“, „Dan za planetu Zemlju“ itd.

Omladinski centar Rudo

Omladinski cetar Rudo je sklopio sporazum o saradnji sa Kancelarijom za mlade Priboj, i time uspostavio prekograničnu vezu i dobio partnersku organizaciju. Na sastancima održanim u Rudom i Priboju rodile su se razne ideja koje bi uskoro trebale postati napisani projekti, a kasnije vjerovatno i realizovane ideje.

OC Rudo u planu ima razne akcije, a jedna od važnijih je svakako i „Let's do it – očistimo zemlju za jedan dan“ koja treba biti najveća volonterska akcija u istoriji Bosne i Hercegovine. Mladi ljudi iz raznih krajeva BiH 18. maja će očistiti odabrane deponije u svom gradu i tako uraditi jedan zaista ekološki poduhvat.

Za kraj, iz Omladinskog centra Rudo pozivaju sve mlade ljudi, bilo iz Rudog ili bilo kog drugog grada, da ako imaju ideju ili problem, dođu kod njih i pokušaju zajedno pronaći rješenje. Kažu da imaju volju energiju, tako da ne treba sumnjati u dalji rad i uspjeh. Njihov rad možete pratiti na njihovoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.