Izgradnja hrama Svetog Save

04.03.2013.

Hram Svetog Save u Foči

FOČA – Radovi na izgradnji hrama Sv.Save u Foči, nakon zimske pauze, nastavljaju se 11. marta. Ovo je dogovoreno na sjednici Odbora za izgradnju hrama, na kojoj je rečeno da će ta faza građevinskih radova biti okončana do Vaskrsa, kada će u hramu Sv.Save u izgradnji, početi redovna bogosluženja.

Odbor za izgradnju hrama je podržao informaciju koju je predsjednik Odbora jerej Nenad Tupeša uputio Skupštini opštine, a koja se odnosi na nenamjenski utrošak budžetskih sredstava namijenjenih izgradnji hrama Sv. Save. Umjesto za izgradnju hrama, sredstva su nelegalno utrošena za fasadu stembene zgrade.

U tom dopisu koji je dostavljen odbornicima Skupštine opštine na 4. redovnoj sjednici, stoji:

“Pomenuta sredstva u iznosu od 59.400,00 KM nikada nisu bila uplaćena na račun Odbora za izgradnju hrama Sv.Save Crkvene opštine fočanske, kao jedinom za Crkvu zakonitom tijelu, koje vodi izrgadnju hrama Sv.Save. Iz predočene dokumentacije jasno se vidi da se radi o „Udruženju građana za izgradnju hrama Sv.Save“, na čijem čelu se nalazio g. Krsmanović. Uvidom u bankovne Izvode lako se može utvrditi na koji i čiji račun su sredstva uplaćena. Crkvena opština fočanska (Odbor za izgradnju hrama) kao i u prethodnom dopisu, ponovo potvrđuje da od maja 2010.godine nije od Opštine Foča dobila nikakva sredstva za hram Sv.Save.

Pogotovo se Crkva nikada nije bavila uređenjem poslovno-stambenih objekata koji se ne nalaze u njenom posjedu (Plavi neboder), niti je to ikada tražila od bilo koga.

U nadi da ćete svojim autoritetom zaustaviti ovu očevidnu zloupotrebu Hrama Sv.Save u izgradnji unaprijed zahvalan.