Jednoglasno usvojen plan rada načelnika Rogatice za 2013. godinu

04.03.2013.

Skupština u Rogatici

ROGATICA – Na Petoj, redovnoj sjednici Skupštine opštine, održanoj 04.03.2013.godine usvojen je Program rada načelnika opštine Rogatica za 2013. kojim je predviđeno zakonito i transparentno izvršenje budžeta, izvršenje Programa rada SO za 2013. godinu, zatim realizovanje strateških i operativnih ciljeva iz Strateškog plana razvoja opštine i Plana kapitalnih investicija, te niz drugih aktivnosti koje će načelnik činiti na planu poboljšanja ukupnog života u Rogatici.

Program rada izvršne vlasti je čak i od strane opozicionih odbornika ocijenjen kao veoma ambiciozan, dok je sam načelnik izrazio posebno zadovoljstvo činjenicom da je Program prihvaćen – jednoglasno.

Skupština u Rogatici

„Ta činjenica mi daje dodatnu obavezu i odgovornost da realizujem sve ono što je predviđeno Programom. Takođe sam prezadovoljan tokom i radom sjednice jer je, mislim, i preko 90% materijala koji je danas bio na dnevnom redu usvojen – jednoglasno“ izjavio je Puhalac medijima nakon sjednice.

Na Petoj sjednici opštinskog parlamenta usvojena je Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u ustanovama čiji je osnivač opština Rogatica, Odluka o privatizaciji stambenih jedinica, Program korištenja sredstava od vodnih naknada u 2013. godini, Program korištenja prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, Program korištenja sredstava od naknada po osnovu korištenja drvnih sortimenata, Informacija o stanju upravnog rješavanja u Administrativnoj službi, Informacija o realizaciji procesa privatizacije državnih stanova i realizaciji procesa registracije zajednica etažnih vlasnika, te izvještaji o radu opštinskih inspekcija i komunalne policije.

Poslednja tačka dnevnog reda koju su odbornici usvojili bio je Izvještaj o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Rogatica.