Jeftinija struja od 1. aprila

28.03.2013.

Struja

INFO – Na području grada od 1. aprila cijena električne energije za domaćinstva i ostale potrošače obračunavaće se po ljetnoj tarifi i biće niža za oko 30 odsto.

Prema riječima rukovodioca Službe prodaje i naplate u “Elektrokrajini” Predraga Drljače, tarifnim stavovima definisane su cijene električne energije u ljetnom i zimskom periodu.

– Cijena električne energije za kategoriju domaćinstva, koja važi u ljetnom periodu, za kupce kojim se utrošena električna energija mjeri jednotarifnim brojilom je 0,0902 maraka po kilovatu i niža je u odnosu na cijenu od 0,1172 maraka po kilovatu koja je važila u zimskom periodu – rekao je Drljača.

On je dodao da cijena i kod kupaca kojim se utrožena električna energija mjeri dvotarifnim brojilom, jeftinija u odnosu na zimski period i ona iznosi, u višoj tarifi, 0,1083 KM po kilovatu a u nižoj 0,0541 KM po kilovatu.

– Viša, odnosno niža tarifa zavise od doba dana. Niža tarifa u ljetnom periodu primjenjivaće se od 23 do sedam časova radnim danima, te subotom, nedeljom i u dane praznika. Po višoj tarifi cijene za utrošenu električnu energiju će se obračunavati radnim danima od sedam do 23 časa – rekao je Drljača.

Kad je u pitanju naplata električne energije u poslednjih nekoliko mjeseci, Drljača je kazao da je zabilježen trend rasta u odnosu na iste periode prethodnih godina.

– Postoje izvjesni problemi sa određenim brojem kupaca koji ne izmiruju uredno svoje obaveze i protiv kojih preduzimamo sve mjere, koje su nam zakonom dozvoljene kako bismo naplatili svoja potraživanja – kazao je Drljača.

On je još jednom pozvao sve kupce da svoje obaveze izmiruju u predviđenim rokovima jer samo u tom slučaju kvalitet i redovnost isporuke električne energije može biti garantovana.

– Elekrokrajine ne posjeduje mogućnosti subvencioniranja bilo kog kupca električne energije. Subvencije za električnu energiju bile su uvedene prošle godine i isplaćivane su na kvartalnom nivou – istakao je Drljača.

On je naglasio da su se subvencije ostvarivale putem Ministarstva industrije energetike i rudarstva, posredstvom Centra za socijalni rad i Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, a u skladu sa Odlukom Vlade RS o obezbijeđenju sredstava za subvencioniranje socijalno ugroženih kategorija.

Glas Srpske