Održan sastanak rukovodilaca civilne zaštite regije

09.04.2013.

Civilna zaštita u Rogatici

ROGATICA – Dana 09.04.2013. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sali SO Rogatica održan je radni sastanak rukovodilaca službi civilne zaštite Sarajevsko-romanijske regije: grada Istočno Sarajevo i trinaest opština.

Sastanku je prisustvovao zamjenik direktora Republičke uprave CZ Dragan Tupajić i pomoćnik direktora Predrag Slijepčević, dok su gosti bili predstavnik hidroelektrane „Višegrad“ Vladimir Bradonjić i starješina Vatrogasne brigade grada Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.

Sve prisutne pozdravio je načelnik opštine Rogatica Tomislav Puhalac, poželio im dobrodošlicu i uspješan rad, naglasivši da u opštinskoj administraciji imaju ljude spremne za unapređenje oblasti po principu fer i korektne uzajamne saradnje i odnosa.

Civilna zaštita u Rogatici

Zamjenik direktora Uprave CZ RS Dragan Tupajić izrazio je zadovoljstvo saradnjom Uprave sa svim opštinama, naglasivši da nikad nije bilo ni najmanjeg problema u saradnji sa lokalnim zajednicama Sarajevsko-romanijske regije. Tupajić je rekao da se rad Uprave mora prilagoditi budžetu od oko 5 miliona maraka, ali i da se sve osnovne funkcije CZ mogu i moraju zadovoljiti ovim sredstvima. Republička Uprava CZ je posebna Uprava pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i pozitivna strana takve organizacije jeste činjenica da je ulaskom u sistem MUP-a CZ dobila mogućnost da se, u svom radu, osloni na ukupnu strukturu MUP-a, posebno na respektabilnu kadrovsku strukturu. Prema Tupajićevim riječima u skladu sa novim Zakonom Uprava će pripremiti i Dugoročni program razvoja civilne zaštite.

Načelnik Područnog odjeljenja civilne zaštite Sokolac Željka Kovačević prisutnim rukovodiocima službi CZ prezentovala je novine koje predviđa novi „Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama RS“ i njihove refleksije na rad i podzakonaske akte.

Inače, Zakon jeste novi, ali on ne mijenja ništa suštinski u pogledu ove oblasti, već se promjene uglavnom odnose na pojedine termine struke i neke od nadležnosti. Podzakonski akti u budućem vremenu moraju biti prilagoditi rješenjima ovog Zakona, a takođe i pojedinačni planovi moraju biti prilagođeni i ažurirani.

Na kraju današnjeg radnog sastanka izvršena je analiza realizacije zadataka lokalnih zajednica koji proizilaze iz godišnjih planova zaštite od požara i poplava.