Pošumljeno 18 hektara goleti

16.04.2013.
Pošumljavanje

Foto arhiva

ROGATICA – Šumsko gazdinstvo “Sjemeć” iz Rogatice zasadilo je oko 37.000 sadnica smrče i oko 7.500 sadnica javora na 18 hektara goleti na lokalitetu Gornji Dub.

Na sedam hektara zasađen je bijeli bor radi popunjavanja šumskih kultura.

Tehnički direktor gazdinstva Marko Tomović rekao je danas Srni da je u toku pošumljavanje smrčom, javorom i bukvom 12 hektara površine u visokim šumama.

Na pošumljavanju je svakodnevno bilo angažovano oko 120 lica koja su plaćana po 24 KM dnevno, kaže Tomović.

Sve sadnice nabavljene su u Centru za sjemensku i rasadničku proizvodnju u Doboju.

Iz Šumskog gazdinstva “Sjemeć” poručuju da će u drugoj polovini godine biti izvršeno čišćenje i okopavanje šumskih kultura na podvršini od 15 hektara.