Rasčišćavanje ruševina

23.04.2013.

Ruševine u Rogatici

ROGATICA – Na osnovu ukazane potrebe i zahjteva vlasnika devastiranih objekata, od 08. do 19. aprila, izvršeno je raščišćavanje ovih objekata i uklanjanje i odvoz materijala. Posao je nadzirala komunalna policija i opštinski referent civilne zaštite, dok je na izvođenju radova angažovan Mašinski tim Republičke uprave civilne zaštite RS.

Raščišćene su ruševine sljedećih vlasnika:

  1. Kozadra Maida, naselje Podhrid,
  2. Musić Sulejmana, Podhrid, (do Rada Stanišića),
  3. Olovčić Azra, rođ. Čohodar, Đenerala Draže,
  4. Dedajić Mehmedalija (grupa građana preko puta kuće Sokolović Predraga) Podlunjska,
  5. Šehić Bahra, Đenerala Draže,
  6. Jesenković Munir, Alekse Šantića,
  7. Hasečić Nezim, Đenerala Draže,
  8. Lubarda Borko, Vese Rackovića,
  9. Alajbegović Esma, Đenerala Draže,
  10. Ristović Zoran, Đenerala Draže

Na raščišćavanu ruševina radila su dva kamiona i jedna utovarna kašika, a odvezeno je 2.000 kubnih metara materijala.

Inače, Rogatica godinama ima izražen problem sa objektima koji su devastirani u toku rata. Ovih deset su bili samo najprioritetniji sa dugog spiska ruševina koje je potrebno raščistiti.