Gorivo neispravno na 20 pumpi

29.05.2013.

Gorivo

INFO – Na 20 benzinskih pumpi širom Srpske inspekcija je pronašla neispravne uzorke goriva, koje prouzrokuje oštećenje motora.

Glavni republički tehnički inspektor Božidar Stanimirović je istakao da je na 19 pumpi nađen po jedan uzorak goriva koji nije usaglašen sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva, dok su na jednoj pumpi nađena dva takva uzorka.

Prema podacima Inspektorata RS, po jedan neispravan uzorak imale su pumpe “Delta petrol” u Gradišci, “Trgoprevoz” Rudanka u Doboju, “Nis petrol” u Foči i “Nis petrol” Laktaši, Jezero, “Đerić” u Nevesinju, “Nestropetrol” u Nevesinju, “Ada petrol” u Šamcu, “Gliga 3” u Laktašima (Jakupovci), “Bukom” u Ramićima, “Alba presto” u Laktašima (Petoševci) i “Hercegovina oil” u Trebinju.

Neispravno gorivo nađeno je i na pumpama “Grujeks petrol” u Oštroj Luci, “Sarajevo invest” u Palama, “Gas petrol” u Šamcu, “Boksit” u Milićima, “Parma trend” u Kotor Varošu (Vrbanjci) i Aleksandrovcu, “Cod trade ” u Banjaluci i “BAST CO S&N” u Milićima, dok su dva neispravna uzorka pronađena na pumpi “Kom” u Omarskoj.

Stanimirović je rekao da su protiv preduzeća i odgovornih lica, kod kojih su utvrđeni neusaglašeni uzorci, podnesene 42 prekršajne prijave.

Naglasio je da je neusaglašenost kvaliteta goriva utvrđena kod 12 uzoraka dizela, jednog uzorka BMB i kod osam uzoraka lož-ulja ekstra lakog.

– Odstupanja su se uglavnom odnosila na sniženu tačku paljenja do čega dolazi usljed miješanja malih količina benzina sa dizelom tokom točenja goriva na pumpama. Usljed nepažnje zaostali benzin u ispusnom cjevovodu auto cisterne i u separatoru može da snizi tačku paljenja dizel goriva – rekao je Stanimirović.

Predsjednik Skupštine Udruženja vlasnika benzinskih pumpi RS Ljubo Stević je istakao da do neispravnosti goriva dolazi zbog toga što se u jednoj cisterni vozi i benzin i dizel.

– Na taj način dolazi do miješanja te dvije vrste goriva. Desi se da ostane u cjevovodu dio benzina, a sutra se natoči dizel i tako se pomiješa. Miješanje ova dva goriva može da bude veoma štetno po motor, a ako je veća količina benzina može i da eksplodira. Oštećuje motor i smanjuje mu vijek trajanja – pojasnio je Stević.

U okviru zimskog monitoring kvaliteta tečnih naftnih goriva, koji je trajao od 1.10.2012. godine do 30.4.2013. godine, izvršena je 351 kontrola na pumpama i 28 kontrola na carinskim i veleprodajnim terminalima. Od svih vrsta tečnih naftnih goriva zatečenih u prometu uzeto je 1.328 uzoraka.

Kvalitet

Kvalitet goriva u Srpskoj se godinama poboljšava.

– Primjera radi, u zimskom monitoringu od 1.10.2008. do 30.4.2009. godine utvrđeno je da 58 uzoraka tečnih naftnih goriva uzetih na pumpama i devet uzoraka sa carinskih ispostava i veleprodajnih terminala nije bilo usaglašeno sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva – kazao je Stanimirović.