Građani i novinari zajedno u borbi za istinu

03.05.2013.

ONAuBiH-borba za istinu

RUDO – Povodom 3. maja – Svjetskog Dana Slobode Medija, Omladinska novinska asocijacija u BiH i Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, organizovali su javnu kampanju “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu”. Kampanja je danas realizovana u Rudom i u još 24 grada u BiH.

Lokalni tim Rudo ONAuBiH-a, u saradnji sa Vijećem za štampu u BiH organizovao je info pult, dijeljenje promo materijala i anketiranje građana, na Trgu slobode u Rudom. Kroz anketu će se realizovati istraživanje koliko su građani upoznati sa svojim pravima i koliko su zadovoljni izvještavanjem samih medija.

ONAuBiH-borba za istinu

Cilj ove kampanje je upoznati javnost o (ne)slobodi izražavanja i odgovornosti novinara, pravu građana na istinitu i pravovremenu informaciju i pravu građana na žalbu na netačno i neprofesionalno izvještavanje medija. Građanima su danas podijeljeni Kodeks za štampu i online medije, Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH, i magazin Karike, kojeg realiziraju mladi novinari iz ONAuBiH.

ONAuBiH-borba za istinu

Sve su veći pritisci na slobodno medijsko izvještavanje, veliki broj novinara radi za mala primanja ili bez ugovora, sve su češći fizički napadi na novinare, a na žalost, i ubistva novinara. Građani treba da budu svjesni da je svaki pritisak na novinare i gušenje slobode informiranja atak na demokratski razvoj društva i razvoj građanskih prava i sloboda. Jedno od osnovnih prava građana je pravo na istinitu i pravovremenu informaciju. Takođe, demokratsko je pravo građana da se žale kada prepoznaju neistinito medijsko izvještavanje – istakli su organizatori ove kampanje.