Ministarstvo će pomoći u rješavanju problema otpada

21.05.2013.

Srebrenka Golić u Foči

FOČA – Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je danas u Foči da će resorno ministarstvo pomoći u rješavanju problema odlaganja čvrstog otpada za svih sedam opština u gornjem Podrinju.

“Čuli smo danas prijedlog predstavnika jedne slovenačke firme koja bi izgradila fabriku za prikupljanje i preradu čvrstog otpada u gornjem Podrinju. Ona bi radila na principu hemijskog čišćenja i prerade otpada”, pojasnila je Golićeva nakon sastanka sa načelnicima sedam opština gornjeg Podrinja.

Ona je rekla da bi resorno ministarstvo podržalo izradu projektne dokumentacije i pomoglo opštinama da iznađu najbolju lokaciju na kojoj bi fabrika bila izgrađena.

“Najvjerovatnije, to bi trebalo da bude na jednoj od lokaciji u Foči gdje se nalazi vojna imovina koju bismo dali na korištenje opštini”, navela je Golićeva.

Ona je rekla da će resorno ministarstvo pomoći lokalnim zajednicama u primjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju, o čemu je danas razgovarala sa načelnicima opština gornjeg Podrinja.

Golićeva je navela da je na sastanku bilo riječi i o statusu ruševnih objekata koji su pod zaštitom, o izradi prostornih planova opština i aktuelnim urbanističkim problemima u lokalnim zajednicama, od kojih je gorući izgradnja regionalne sanitarne deponije.

Ona je precizirala da je bilo riječi i o načinu obračuna rente za građevinsko zemljište, legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i statusu objekata koji su bespravno izgrađeni i ruševnih objekata koji su nacionalni spomenici kulture, a koji lokalnim zajednicama stvaraju velike probleme.

“Razmotrili smo i obnovu Mosta princa Karla na rijeci Drini koji je iz Austrougarskog perioda i koji je u NATO bombardovanju rušen, a trebalo bi ga obnoviti u čemu će pomoći i Vlada Srpske”, rekla je Golićeva.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić rekao je da je ovo jedan od prvih konkretnih sastanaka na kome su načelnici iznijeli svoje probleme i da je postignut dogovor o podršci Vlade Republike Srpske.

“Trebali bismo dobiti podršku Vlade na rješavanju problema regionalne sanitarne deponije koja ne bi opterećivala platiše komunalnih usluga, što ne bi dovelo do povećanja cijena. To bismo trebali riješiti na najbolji način”, istakao je Mašić.

Načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić kaže da i ova opština očekuje podršku Vlade Srpske u rješavanju nagomilanih problema u oblasti prostornog uređenja i ekologije.

“Imamo mnogo ruševnih građevinskih objekata i zato nam je neophodna podrška jer nema vlasnika ili su raseljeni, pa ih teško pronalazimo. Objekti ugrožavaju i bezbjednost pješaka, tako da što prije moramo rješavati ove probleme”, naglasio je Karadžić.

Načelnici svih sedam opština prenijeli su Golićevoj da očekuju da ih Ministarstvo podrži i u projektima koji će doprijenijeti razvoju ove regije, koja je jedna od najsiromašanijih u Republici Srpskoj.