Reagovanje Radisava Mašića na priču o preseljenju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta

15.05.2013.

Bogoslovski fakultet u Foči

FOČA – Izjave o tome kako je moguće preseljenje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče u Banjaluku su proizvoljne i neutemeljene. O takvoj mogućnosti nikada nije bilo riječi u resornom ministarstvu, Vlade Republike Srpske, niti u organima Univerziteta Istočno Sarajevo, u okviru koga taj fakultet djeluje.

Opština Foča s ponosom ističe da ima dvije visokoškolske ustanove–Medicinski i Pravoslavni bogoslovski fakultet i njihovo postojanje, jačanje i razvoj predstavljaju osnovne smjernice razvojne politike naše opštine.

Za potrebe Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Vlada Republike Srpske je kupila zgradu u centru grada, čija će rekonstrukcija početi polovinom godine, a za potrebe smještaja studenata gradi se studentski dom. Foča ispunjava sve uslove za razvoj Medicinskog i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, koji su u ovom gradu počeli sa radom i koji će u ovom gradu ostati.