Zajednički o problemima i saradnji sa vladom

20.05.2013.

Sastanak Opština Višegrad

VIŠEGRAD – Načelnici opština Rogatica, Višegrad, Rudo, Novo Goražde, Foča i Čajniče ocijenili su na današnjem sastanku da je privredna situacija na području ove regije zabrinjavajuća.

Načelnici su na sastanku u Višegradu zaključili da se ubuduće mora insistirati na ravnomjernijoj i dugoročnijoj raspodjeli dobiti od prirodnih bogatstava sa teritorija ovih opština, a posebno od hidroenergetskih kapaciteta i šuma.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić kaže da je na sastanku dogovoreno da se još bolje i efikasnije sarađuje sa institucijama Republike Srpske, posebno sa Vladom, kao i sa susjednim regijama u Srbiji i Crnoj Gori.

Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković ukazao je na problem zaštite životne sredine i višegodišnje bezuspješne dogovore o izgradnji regionalne deponije.

“Na ovaj projekat trebalo bi što prije staviti tačku, a pri tome se mora pronaći najbolje rješenje da se zaštiti okolina i da odlaganje smeća bude ekonomski isplativije i povoljnije za građane”, rekao je Mišković.

Načelnik opštine Rudo Rato Rajak rekao je da je na sastanku razgovorano o zajedničkom rješavanju problema u zdravstvu, školstvu, turizmu, kao i o sprečavanju odliva stanovništva iz ove regije.

Na sastanku je ukazano na problem naplate duga od Hidroelektrane “Bajina Bašta” za akumulacijom potopljeno poljoprivredno zemljište u opštinama Višegrad, Rogatica i Srebrenica.

Svi učesnici saglasili su se da sastanak u Višegradu nije imao političke konotacije i da će nastaviti razgovore.