Nacionalni park Sutjeska sve privlačnija meta turistima iz cijele Evrope

29.07.2013.

Nacionalni park Sutjeska

FOČA – Nacionalni park Sutjeska iz godine u godinu postaje sve ljepša priča zahvaljujući prije svega novim sadržajima posebno u infrastrukturi koji su uvedeni kroz projekte EU i u partnerstvu sa Opštinom Foča i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, izjavio je Agenciji Fena direktor NP Sutjeska Zoran Čančar.

Prema njegovim riječima osim uređenja info punktova, pješačkih i biciklističkih staza i uvođenja informatičke opreme koji su bili obuhvaćeni tim projektima, u toku je i proces restauracije postojećih katuna na prostoru Nacionalnog parka kako bi se očuvao tradicionalni način pripreme i spravljanja organske hrane, zadržalo stanovništvo i gosti, a sve u cilju kompletnije turističke ponude.

Čančar ističe da se iz mjeseca u mjesec povećava broj gostiju i posjetilaca NP Sutjeska, iz svih zemalja ex Jugoslavije, a među posjetiocima su i gosti iz Italije, Švicarske, Švedske, Slovačke, Češke, Španije…

Prošle godine je Nacionalni park Sutjeska zvanično posjetilo između 10 i 12 hiljada posjetilaca, međutim, kako ističe direktor Čančar, stvarni broj posjetilaca je daleko veći jer kroz “samo srce“ Nacionalnog parka prolazi magistralni put i mnogi koji prolaze tim putem se zaustavljaju i provedu određeno vrijeme unutar Nacionalnog parka.

U sklopu Nacionalnog parka postoje i hotelski kapaciteti sa oko 200 ležaja, uređen kamp, sportsko-rekreacioni centar, sportski tereni za više vrsta sportova, kao i otvoreni bazen – rekreaciono jezero površine 16.000 m2, a interes posjetilaca privlače i istorijski spomenici na prostoru NP Sutjeska.

Kajak u NP Sutjeska

NP zapošljava 75 radnika, a unutar Nacionalnog parka stalno boravi 20-30 osoba koje čine malobrojno lokalno stanovništvo, uglavnom u rubnim dijelovima parka.

Govoreći o aktuelnoj priči u vezi sa NP Sutjeska o dodjeli ili nedodjeli koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na području Nacionalnog parka Sutjeska, a nakon što je Vlada Republike Srpske u februaru 2012. donijela Odluku kojom se daje suglasnost za izgradnju, direktor Čančar ističe da je provedena javna rasprava o tome i da se na tome stalo.

“U zakonu stoji da će se hidrocentrale graditi ukoliko je to interes države, ako nije onda neće. Uglavnom, bile su javne rasprave i svako je mogao reći svoje mišljenje, a odluka će biti donesena na višim instancama”, kazao je Čančar.

Nacionalni park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park u BiH koji se od svog osnivanja, 1962. godine bavi turizmom. Sutjeska je po svojim prirodnim vrijednostima i ljepotama biser BiH.

Ovaj Nacionalni park obuhvata prostrano planinsko područje na tromeđi Bosne, Hercegovine i Crne Gore, oivičeno rijekama Pivom, Drinom, izvorišnim tokom Neretve, te planinskim masivima Bioča, Vučeva, Maglića, Volujaka, Lebršnika i Zelengore.

Nacionalni park Sutjeska

Površina parka iznosi 17.250 ha, od čega je više od 66 posto pokriveno šumama, a ostatak čine livade, pašnjaci i goleti iznad gornje granice šuma, a prašuma Perućica je jedna od posljednjih prašuma u Evropi.

Pored toga, Nacionalni park Sutjeska upravlja lovištem Zelengora, koje zahvata površinu od oko 53.240 ha.