Počela sanacija makadamskih puteva u Foči

30.07.2013.

Makadamski put u Foči

FOČA – Na području opštine Foča počela je sanacija lokalne putne mreže. Opština je za te namjene budžetom planirala 50 hiljada maraka, a rok za završetak radova, koji su počeli 29. jula, je 15 dana.

Nakon obavljenog tendera, na kojem je najpovoljniji ponuđač bilo je preduzeće Srbinjeputevi koji i obavlja ovaj posao, vrijednost ukupnih radova je nešto veća od 40 hiljada.

Predviđena je sanacija sljedećih pravaca:

  1. Daničići-Kozja Luka (MZ Kozja Luka),
  2. Zavait-Poda (MZ Zavait),
  3. Trojangla-Štavanj-Vrbnica u MZ Popov Most,
  4. Kopilovi-Kunduci, Duljići-Lisovići-Mazoče- Krčmići (MZ Čelikovo Polje),
  5. Borje-Velenići (MZ Čelebići),
  6. Velenići-granica sa CG (MZ Meštrevac),
  7. Vina-Prijakovići (MZ Slatina),
  8. Put prema Kruščici, prema groblju, susjednom selu i Biokovima (MZ Dragočava).

Sanacija podrazumijeva profilisanje puta, pročišćvanje propusta i rigola, a na pojedinim dionicama vršiće se i nasipanje u zavisnosti od stepena oštećenja. Prvo će se raditi sanacija puteva na području mjesnih zajednica Meštrevac, Čelebići i Zavait.

Još ranije je saniran put od Jošanice do Hodžića, dok će pravac Trnovače-Zakmur sanirati Šumsko gazdinstvo Maglić.