Drugi život Andrićevog krajputaša

24.09.2013.

Dio Andrićevog krajputaša

VIŠEGRAD – Krajputaš, koji se nalazio u parku blizu Ćuprije na Drini, 1. juna 1991. godine srušili su macolama muslimanski ekstremisti, na čelu sa Muratom Šabanovićem, i njegove dijelove bacili u rijeku.

Radnik Turističke organizacije Višegrad Branislav Andrić ovih dana je, nakon što je zbog rekonstukcije mosta Mehmed-paše Sokolovića smanjen vodostaj Drine, u suvom dijelu riječnog korita pronašao dio spomenika krajputaša piscu Ivi Andriću.

Krajputaš, koji se nalazio u praku blizu Ćuprije na Drini, 1. juna 1991. godine srušili su macolama muslimanski ekstremisti, na čelu sa Muratom Šabanovićem, i dijelove spomenika bacili u rijeku.

Andrić kaže da je slučajno primijetio dio spomenika, u stvari negativ glave lika pisca na bijelom mermeru, kada je fotografisao sanaciju Ćuprije.

“Uz pomoć prijatelja iz pijeska sam izvukao dio mermera i postavio ga u prostorije Turističke organizacije. Tako je i ovaj dio spomenika, nakon 22 godine, vidio svjetlo dana” – kaže Andrić Srni.

Na negativu Andrićevog lika, koji je prepolovljen macolom, naziru se i udarci alata na njegovom licu.

U ljeto 1993. godine višegradski slikar – sad direktor Gradske galerije Hadži-Branko Nikitović je u koritu Drine primijetio dio srušenog Andrićevog krajputaša.

Dio Andrićevog krajputaša

“Sa bratom sam na tezgerama na kopno iznio ovaj dio spomenika na kome su tragovi macola na pozitivu Andrićevog lika i smjestio ga u Gradsku galeriju, gdje je izložen pogledima posjetilaca” – kaže Nikitović.

Krajputaš Andriću pored Ćuprije na Drini otkrio je pisac i Andrićev prijatelj Zuko Džumhur 1. juna 1985. godine za vrijeme trajanja Kulturne mnifestacije “Višegradska staza”, koja je posvećena nobelovcu i njegovom djelu.

Otkrivajući bijelu uspravnu mermernu knjigu, okamenjenu i ćutljivu, Džumhur je tada za Andrića rekao:

“Nikad u životu nisam sreo čovjeka koji je umio tako pažljivo da sluša sagovornika. Govorio je da se nikad ne zna iz čijih usta ćeš čuti pravu riječ, onu riječ koju uzaludno tražimo danima, mjesecima” – citirao je Džumhur.

Devet godina nakon rušenja spomenika, na molbu organizatora “Višegradske staze“, tvorac spomen–obilježja sarajevski vajar Ljupko Antunović uradio je njegovu kopiju, koja je postavljena na istom mjestu.

Od tada sve manifestacije posvećene Ivu Andriću počinju ispred ovog spomenika.

Otvorena knjiga od bijelog aranđelovačkog mermera kao da poručuje da, kako reče pisac, “knjiga mora uvijek da bude u uzglavlju, jer ćemo u njoj sigurno naći davno pričanu priču o životu koja je slika svijeta sa svojim zakonima i tajnama koje se mogu odgonetnuti“.

Spomenik krajputaš Andriću i danas redovno posjećujuu svi turisti koji dođu u grad na Drinii i Rzavu.