Civilna zaštita uklanja ruševne objekte

28.10.2013.

Rušenje kuće u Foči

FOČA – U Foči je počelo raščišćavanje i uklanjanje ruševnih stambenih objekata koji predstavljaju opasnost po građane i materijalna dobra.

Takvih objekata, za koje postoji saglasnost vlasnika i za koja su izdata rješenja od opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u Foči je 15. Rušenje objekata vrši sa sa mehanizacijom Republičke uprave Civilne zaštite, rekao je Čedo Zelović, načelnik opštinskog štaba Civilne zaštite.

– “Do sada smo završili šest objekata, oko zgrade MUP-a trenutno završavamo još dva objekta i nastavićemo do kraja nedelje, ali tražićemo mehanizaciju I sledeće sedmice, kako bi uklonili sve objekte. Do sada je raščišćeno pet objekata u Gornjem Polju, sada radimo u Centru, a potom ćemo ukloniti i četiri objekta u Donjem Polju. To se radi i na zahtjev građana ali i po procjeni Odjeljenja za urbanizam opštine Foča i Civilne zaštite opštine” – naveo je Zelović.

Za sada postoje tri objekta za koje Opština nema saglasnost vlasnika da se ruše, ali ako oni i dalje budu predstavljali opasnost za građane Opština će uz saglasnost sa republičkim organom donijeti određeno rješenje i oni će biti uklonjeni.

Svi ovi objekti su predstavljali opasnost za građane i materijalna dobra jer su to postale divlje deponije gdje se odlagalo smeće i gdje su se pojavljivali gmizavci, te ih Civilna zaštita morala ukolniti.

Kada je u pitanju finansiranje ovog posla, Zelović ističe da je ovo napovoljniji oblik finansiranja za opštinu. Republička uprava Civilne zaštite stavila je na raspolaganje svoju mehanizaciju dok je opština Foča dužna da obezbijedi saglasnost za rušenje objekata, siguran parking prostor za vozila, dizel gorivo i hranu za radnike koji rade na ovom poslu. Ovaj posao koštaće opštinu do osam hiljada konvertibilnih maraka, što je kako ističe Zelović veoma povoljno, jer čišćenje jedne lokacije sa ovom mehanizacijom košta i do tri hiljade maraka.

Odsjek Civilne zašitite opštine Foča i dalje radi potkresivanje stabala u gradu, kako bi što spremnije dočekali zimu.