Humanost na djelu

01.10.2013.

Rupe za struju u Rudom

RUDO – Opština Rudo, u saradnji sa preduzećem “Elektrodistribucija” Pale, nedavno je započela aktivnosti na priključenju na elektro mrežu porodične kuće Radosave Lučić, iz zaseoka Lučići, u selu Danilovići.

Radosava Lučić početkom ove godine ostala je bez muža i sada živi sa kćerkom Zoricom u kući koja pripada i opštini Rudo i opštini Višegrad. Naime, dio imovine se nalazi na teritoriji opštine Rudo a kuća i preostali dio, na teritoriji opštine Višegrad. Vjerovatno, zbog ove situacije niko nije ni vodio računa o njima.

Najbliža kuća koja ima struju udaljena je oko 1000 metara i u nju su odlazile da pogledaju televiziju i na momenat zaborave na lampu i svijeće.

Po dogovoru sa “Elektrodistribucijom” Pale, opština Rudo je preuzela obavezu da dobrovoljnim akcijama izvrši iskop rupa za stubove i pomogne u montaži elektro voda u dužini od 1000 metara, kao i priključak i razvođenje struje u samom objektu. Preduzeće „Elektrodistribucija “Pale” obezbjediće kompletnu opremu za taj vod i radnu snagu na instalaciji mreže.

Prema datom obećanju, u subotu 28.09.2013. godine, ruđani na čelu sa opštinskim rukovodstvom počeli su kopanje rupa za stubove. Radovi su završeni uz neizmjernu zahvalnost porodice Lučić i očekivanje da će se ostali radovi završiti na vrijeme i da će zimu prvi put dočekati sa sijalicom.

Opština Rudo