Uređuje se rampa i portal ćuprije

28.10.2013.

Radovi na ćupriji

VIŠEGRAD – Radnici turske firme “ER BU” počeli su rekonstrukciju prilazne rampe mosta Mehmed-paše Sokolovića na lijevoj obali Drine, koja je sastavni dio čuvene višegradske ćuprije.

U potpunosti su od nanosa očišćena i popravljena oštećena tri luka na Osojničkom potoku i otkopan zid od sedre u sastavu rampe, prema semaforu na magistralnom putu Ustiprača – Višegrad.

Slično je urađeno i na desnoj obali Drine, kada je ispod platoa gdje se nalazi znak krajputaš Ivi Andriću, od višedecenijskog nanosa, gline i zemlje na svjetlo dana “izašao” potporni zid zidan od istog materijala, kao i stari most.

Najveći radovi, poslije popravki temelja Ćuprije i postavljanja kamene podloge na dvadesetak metara uzvodno i nizvodno od nje, su na rampi gdje se postavljaju kameni blokovi na koje će biti nadzidana ograda.

Radovi na ćupriji

Prije nekoliko dana Ćuprija je očišćena od trave i prljavštine, a vodom pod jakim pritiskom isprani su svi kameni blokovi ugrađeni u nju.

Majstori su angažovani i na izvlačenju fuga između blokova od sedre koji su, prvobitno, u vrijeme gradnje mosta od 1571. do 1577. godine, bili vezani krečom i metalnim klanfama na čijim je krajevima topljeno olovo.

Fuge se izvlače i na portalu mosta oko natpisa na njemu.

Stručnjaci Turske razvojne agencije TIKA i firme “ER BU” potvrdili su da će do kraja ove građevinske sezone granitna kocka na gazištu mosta biti zamijenjena turskom kaldrmom, ukoliko vremenske prilike to dozvole.

Radovi na ćupriji

Radovi na rekonstrukciji Ćuprije biće nastavljeni na proljeće, a prema prvobitnom planu, trebali bi trajati tri godine.

Za rekonstrukciju mosta Mehmed-paše Sokolovića na Drini u Višegradu Vlada Turske je, preko Turske razvojne agencije TIKA, obezbijedila pet miliona evra.

Projektnu dokumentaciju i izmještanje vodovodnih i telekomunikacionih usluga, finansirala je opština Višegrad.