Završena prva faza na sanaciji ćuprije

03.10.2013.

Sanacija ćuprije

VIŠEGRAD – Neimari koji rade na rekonstrukciji mosta Mehmed paše Sokolovića u prvoj fazi obnove sanirali su temelje  mosta i izravnali korito rijeke, kako bi voda prolazila podjedanko kroz sve lukove, čime su završeni podvodni radovi, potvrdio je šef gradilišta iz Turske firme ER-BU  Cenk Koparan.

On kaže da su popunjene kamene šupljine u podvodnim dijelovima mosta, koje su nastale zbog plahovitog toka rijeke Drine i izvršeno  inektiranje prirodnim materijalima, koji su korišteni prilikom prvobitne gradnje  mosta prije 500 godina.

Tokom mjeseca oktobra planirana je sanacija fuga  na bočnim stranama  ćuprije kao i na sporedna tri luka.

Sanacija ćuprije

Postojeće kamene kocke će se ukloniti i iskoristiti za popločavanje dijela kompletne rampe a  gazište mosta će biti  popločano  kameniim pločama po uzoru na mostarski most i  stari most u Konjicu.

U idućoj godini planirani su radovi na sanaciji podloge gazišta,ograde  mosta i njegovoj rasvjeti. Cijeli projekat je odobren od strane komisje za zaštitu nacionalnih spomenika  svjetske kulturne baštine.

Na projektu je angažovanbo 58 radnika, od čega je 18 iz Turske a ostalo je domaća radna snaga. Ukoliko vremenske prilike dozvole  do kraja avgusta naredne godine biće svečano otvaranje mosta.

„Na osnovu sporazuma između hidroelektrana „Višegrad“ i „Bajina Bašta“, juče oko 18 časova počelo je punjenje akumulacionog jezera Perućac, tako da je prvog dana punjenja  nivo rijeke  podignut za jedan metar“, izjavio je tehnički direktor  drinsko-limskih hidrolektrana Radisav Matić.