Održana javna kampanja Vijeća za štampu BiH

09.11.2013.

Vladimir Colakovic

RUDO – Javna kampanja pod nazivom “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” koju organizuju Vijeća za štampu BiH i Omladinska novinska agencije u BIH održana je juče u 21 gradu BiH.

Cilj kampanje bio je upoznati građane o problemima sa kojim se susreću novinari širom Bosne i Hercegovine kao i upoznavanje građana o njihovim pravima na žalbu o neprofesionalnom i netačnom izvještavanju BiH novinara i medija.

“Ova kampanja je specifična po tome što ne šalje jednostranu poruku, već kao što i njen naziv kaže, želi ukazati na prava građana i novinara zajedno. A njihovo pravo jeste istina. Cilj kampanje je da pošalje jasnu poruku da slobodno izražavanje u medijima nije ono koje u sebi nosi govor mržnje, uvrede i na samom koncu – neistinu”, ističe Vladimir Čolaković, član upravnog odbora ONA u BiH.

Čolaković dodaje da građani imaju pravo da se žale na one novinare koji svoju profesiju zloupotrebljavaju i time narušavaju prava građana.

Članovi ONA u BiH su građanima podijlili obrasce Kodeks za štampu i online medije BiH, Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH i magazin Karike, koji realiziraju mladi novinari iz ONAuBiH.

U okviru akcije sprovedena je i anketa u kojoj su građani odgovarali na pitanja  o povjerenju u medije, opasnostima od govora mržnje u javnoj komunikaciji i poštovanju prava na profesionalno medijsko izvještavanje.