Mašinski tim Civilne zaštite uređuju parking na Lužnici

26.12.2013.

Civilna zaštita u Rogatici

ROGATICA – Zbog ukazane potrebe za uklanjanjem devastiranih, ruševnih objekata, sanacijom lokalnih puteva, regulacijom korita rijeke Rakitnice, mašinski tim Republičke uprave Civilne zaštite, na zahtjev opštine Rogatica, angažovan je po drugi put ove godine. Od 16.12.2013. oni rade na uređenju parking prostora kod gradskog groblja „Lužnica“. Ovaj prostor do sada je bio zapušten, a na njemu se nalazila divlja deponija. Sada je uklonjen površinski sloj i vrši se dovoz posipnog materijala sa pozajmišta na Pašić kuli. Materijal se razasipa po placu, a na kraju će se cijela površina povaljati valjkom.

Civilna zaštita Republičke uprave stavila je na raspolaganje svoju mehanizaciju, dok im je opština Rogatica obezbjedila gorivo i hranu za radnike koji rade na ovom poslu, te siguran parking-prostor za vozila.

Proljetos, u periodu od 08.04. do 19.04.2013. godine, ovaj tim radio je isključivo na uklanjanju ruševnih, stambenih objekata na deset lokacija. Tom prilikom uklonjeno je 2.000 metara kubnih otpadnog materijala. Razlog zbog koga tada nisu nastavili sa radom na uklanjanju ruševnih objekata jeste nedovoljan broj prikupljenih saglasnosti za njihovo uklanjanje. Naime, imali su samo tri saglasnosti.

Nezainteresovanost vlasnika ruševina koje predstavljaju ruglo grada primorala je nadležne opštinske službe da se rješenjima naloži njihovo uklanjanje. Na ovom poslu ponovo će biti angažovan mašinski tim u narednoj, 2014. godini.

Opština Rogatica zahvaljuje se Republičkoj upravi Civilne zaštite na angažmanu tima na području naše opštine, a posebno radnicima na njihovom profesionalnom odnosu i uspješnoj saradnji.