Održan sastanak načelnika Opština Čajniče i Goražde

19.12.2013.

Goran Karadžić i Muhamed Ramović

ČAJNIČE – U penedjeljak, 16. decembra, načelnik opštine Goražde Muhamed Ramović posjetio je Opštinu Čajniče gdje se sastao sa načelnikom Goranom Karadžićem i potpredsjednikom Skupštine opštine Čajniče Izetom Alihodžićem s kojima je razgovarao o saradnji između ove dvije opštine i zajedničkim projektima čijom realizacijom će se poboljšati život građana ove dvije opštine.

Kao što je već ranije u nekoliko navrata bilo govora o ponovnom priključenju Goražda na vodovod Čajniče, spremnost ovih opština da zajednički uđu u realizaciju ovog projekta potvrđena je i na današnjem sastanku.

Takođe, jedna od tema razgovora bila je i pomoć pomenutih lokalnih zajednica povratnicima.

– “Mi smo na prvom našem sastanku održanom u Goraždu napravili smjernice i pravce u kojima treba da sarađuju ove dvije opštine i nadam se da će ovaj sastanak dati još više uspjeha. Mi trenutno imamo nekolicinu učenika koji pohađaju srednju školu u Goraždu, one profile koji nemaju ovde i vrlo smo zadovoljni. Imamo u planu da upišemo određeni broj studenata na fakultete koji su u Goraždu osnovani, što će pojeftiniti školovanje onima koji nisu u prilici da studiraju negdje dalje. Jedan broj radnika iz Čajniča radi u EMKA-a i Prevent-u i ovo su stvari koje vezuju naše opštine. Jedna od tema razgovora bila je pomoć povratnicima i realizacija održivog povratka kako bi povratnici mogli da žive od svog rada. Najkapitalnija stvar koju mi dogovaramo jeste ponovno vraćanje vodovoda koji je išao za Goražde, odnosno vode iz Čajniča, koja će da napaja Goražde, gdje ćemo putem IPA projekata da tražimo investitore kako bi dobili najpovoljniji način da Goražde ponovo dobije kvalitetnu i jeftiniju vodu. Takođe, naš je interes da zajedno nastupamo kada je u pitanju prekogranična saradnja sa opštinama iz okruženja, te da tu nađemo zajednički interes kako bi putem IPA fondova napravili određene projekte iz oblasti turuzma koji bi bili interesantni i za nas i za Goražde” – istakao je načelnik Opštine Čajniče Goran Karadžić.

– “Danas smo ovde u uzvraćenoj posjeti, da nastavimo projekte koje smo dogovorili prilikom posjete načelnika Gorana Karadžića Goraždu. Jako smo zadovoljni dogovorenim danas, a prije svega to je zajednički projekat Općine Goražde i Opštine Čajniče sa jednom od susjednih opština iz Srbije koji će aplicirati prema IPA fondovima, a koji će biti iz oblasti turizma. Ono što me posebno raduje, jeste da je i Načelnik zahvalan i zadovoljan školovanjem učenika iz Čajniča u Goraždu i da planiraju da se studenti upišu u Goražde, kao i sa radnicima koji imaju posao u Goraždu. Drago mi je da će uskoro početi gradnja pet mini hidroelektrana na području opštine Čajniče što daje sigurnost i za povratnike. Naša saradnja će se nastaviti, a posebno ona koja se odnosi na vodovod Čajniče-Goražde za što bi aplicirali prema višim nivoima, jer se zna šta je čajnička voda i koliko bi značila za Goražde” – kazao je načelnik Opštine Goražde mr. Muhamed Ramović.