Odgovornost za nenaplaćena potraživanja

31.01.2014.
SO Foča

Foto arhiva

FOČA – Odbornici SO, na jučerašnjoj sjednici, donijeli su odluku o otpisu nenaplaćenog duga starijeg od tri godine. Ukupan iznos tog duga je oko 1.600.000 KM. A na spisku dužnika je oko 500 fizičkih lica i pravnih subjekata.

Ovo je prvi put, u poslednjih 14 godina, da se o neizmirenim obavezama prema opštini, razgovara u lokalnom parlamentu. Odbornici su, u raspravi, koju su vodili na tri sjednice SO, tražili odgovore na pitanja: Zašto dug nije naplaćen, i ko je za takvo ponašanje odgovoran.

Zbog toga je, uz odluku o otpisu potraživanja koja su zastarjela i koja se ne mogu naplatiti, donesena odluka kojom se od nadležnih organa traži da ispitaju da li postoji odgovornost lica i da, ako odgovornost postoji preduzmu zakonom propisane mjere.

U informaciji koja je dostavljena odbornicima navedeno je da za neplaćenu naknadu za građevinsko zemljište opštinski budžet je oštećen za oko 400.000 maraka, za komunalnu naknadu nije naplaćeno 450.000, za rentu na privremene objekte 440.000, za taksu koja se naplaćuje za sredstva za igru na sreću, budžet je umanjen za 265.000 maraka, dok su dugovanja po osnovu nenaplaćene takse za ugostiteljsku rentu i reklamne panoe veća od 40.000 KM.

Da se ovakva praksa ubuduće ne bi ponavljala i da bi se izbjegla diskriminacija građana da li po stranačkoj ili nekoj drugoj osnovi, načelnik opštine je formirao posebnu komisiju sa zadatkom da prati urednost naplate opštinskih potraživanja.

Za sve dužnike koji po bilo kom osnovu nisu izmirili dugovanja prema opštini u 2010. godini podneseno je više od 350 tužbi. Tužbe će dobiti i svi dužnici iz 2011., 2012. i 2013. godine.

Izuzetaka nema i od svih subjekata se traži da poštoju zakon i da svoje obaveze prema budžetu uredno izmiruju.

U isto vrijeme, posebna komisija radi na izradi katastra svih subjekata poreskih obveznika, kako se ne bi dešavalo da naplata poreskih obaveza traži od pravnih lica koja su prestala sa radom ili da se obaveze ne zaračunavaju onima koji su počeli sa radom.

Poreski obveznici su ovakvu odluku opštinkse izvršne vlasti, prihvatili sa odobravanjem jer znaju da niko neće biti izuzet.