Izvještaj sa 14. redovne sjednice SO Foča

28.02.2014.

SO Foča

FOČA – Odbornici su na 14. redovnoj sjednici SO Foča, koja je održana u četvrtak 27. februara raspravljali o 16 tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, usvojen je Nacrt rebalansa budžeta opštine Foča za 2014. godinu, koji je upućen na Javnu raspravu i u dalju proceduru. Nacrt rebalansa budžeta predviđa kreditno zaduženje od 1.500.000,00 konvertibilnih maraka, a ovim sredstvima bi se isplatile sudske presude protiv Opštine, kojih je 60 (1.100.000 KM), finansirao bi se dio rekonstrukcije Željeznog mosta na Drini (300.000,00 KM), te finansirala obnova voznog parka u iznosu od 100.000,00 konvertibilnih maraka.

Odbornici su usvojili i Plan rada načelnika za 2014. godinu, čiji su najvažniji zadaci dalja stabilizacija Budžeta Opštine, podrška zapošljavanju, rekontrukcija gradskog vodovoda i kanalizacije. Među načelnikovim zadacima su i pomoć ugroženim kategorijama društva, boračkim kategorijama i povratnicima. U Planu rada načelnika je i obnova i modernizacija lokalnih puteva u mjesnim zajednicama te rješavanje problema alternativnog smještaja u Miljevini. Načelnik je najavio i podršku mladima i nevladinim organizacijama.

Na sjednici su usvojeni i izvještaji opštinskih inspekcija, te se raspravljalo o zahtjevu Sindikata opštinske administrativne službe o vraćanju plata na nivo iz 2009. godine, kada je konstatovano da o tome trebaju pregovarati izvršna vlast i sindikat.