Održana 11. redovna sjednica SO Čajniče

27.02.2014.

SO Čajniče

ČAJNIČE – U Skupštinskoj sali Doma kulture „Filip Višnjić“ Čajniče 26.02.2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, održana je 11. redovna sjednica SO Čajniče. Na dnevnom redu se našlo 19 tačaka. Na sjednici je bilo prisutno 15 odbornika, koliko i broji opštinski parlament.

Na ovoj sjednici odbornici su prihvatili:

  • plan korištenja sredstava dobijenih po osnovu člana 89. Zakona o šumama RS za 2014. godinu,
  • program korištenja sredstava zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu,
  • program investicionog i tekućeg održavanja putne infrastrukture na području opštine Čajniče za 2014. godinu,
  • program investicionih aktivnosti na području opštine Čajniče za 2014. godinu,
  • program korištenja sredstava dobijenih od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2014. godinu,
  • program utroška novčanih sredstava prikupljenih od posebnih vodnih naknada u 2014-oj godinina području opštine Čajniče.

Nakon nešto duže rasprave odbornici su jednoglasno prihvatili Odluku o stimulisanju nataliteta u 2014. godini na području opštine Čajniče, pri čemu su se iznijeli različiti prijedlozi koji će se nastojati primjeniti u budućem vremenu. U skladu sa poslednjim izmjenama Zakona o lokalnoj samuopravi RS odbornici su donijeli odluku o osnivanju Odbora za žalbe opštine Čajniče i odluku o raspisivanju konkursa za izbor njegovih članova.

Na sjednici su razmatrani i planovi rada ustanova i preduzeća čiji je osnivač SO Čajniče JZU Dom zdravlja „Vaso Pelagić“, JU Dječije obdanište Čajniče, JU Narodna biblioteka „Branko Ćopić“, JU Centar za socijalni rad Čajniče, JU Dom kulture „Filip Višnjić“, JKP “Vrelo Čajniče“ d.o.o., kao i izvještaji o radu za 2013. godinu upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća čiji je osnivač SO Čajniče.