Prijem povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite

28.02.2014.

Dan civilne zaštite u Foči

FOČA – Povodom 1. marta, Međunarodnog dana Civilne zaštite, danas je Opštinski štab Civilne zaštite Foča priredio prijem za predstavnike lokalne vlasti, svoje članove i saradnike. Podsjećajući se na decembar 2010.godine i poplave, zatim februar 2012. godine i nezapamćene sniježne padavine, pripadnici Civilne zaštite su ukazali na važnost postojanja i razvijanja ovog društvenog sektora.

Šef Štaba, Čedo Zelović je naveo strukturu opštinskog štaba i planove za tekuću godinu. – “Jedinice civilne zaštite su podjeljene u grupe. Specijalizovane jedinice civilne zaštite, odnosno specijalizovane namjene za zaštitu od požara, Teritorijalna vatrogasna jedinica za zaštitu pri spasavanju sa visina, na vodi i pod vodom, Spasilački klub “Volf” i određene jedinice koje djeluju pri Opštinskom štabu za vanredne situacije. Postoje tu i jedinice mjesnih zajednica i povjerenici Civilne zaštite. Prije svega, jedan od narednih zadataka nam je omasovljavanje jedinica, posebno jedinica u ruralnim dijelovima i mjesnim zajednicama koje su udaljene od gradske zone, njovo opremanje i djelovanje u slučaju požara i drugih elementarnih nepogoda. Neke od daljih aktivnosti su i nabavka opreme a prije svega u obučavanju jedinica opšte i specijalizovane namjene” – zaključio je Zelović.

Komandant štaba Civilne zaštite u vanrednim situacijama je načelnik opštine. – „Lokalna vlast posvećuje pažnju osposobljavanju i ulaganju u tehnička sredstva koja su potrebna Civilnoj zaštiti, što ne znači da je to dovoljno“ – rekao je načelnik opštine, Radisav Mašić i dodao: -“ Mi smo svjesni da je potrebno uložiti u materijalno tehnička sredstva, da je potrebno stalno podmlađivati ovu ekipu i da je posebno važno da se neke jedinice specijalizuju u onom smislu u kom mogu djelovati u nekim posebnim vanrednim okolnostima. Na sreću, naša jedinica je u prilikama u kojima je bila pokazala da je dobro obučena i da je odgovorila svom zadatku onako kako se to od nje i očekivalo, i treba činiti sve da ona tom zadatku odgovori i ubuduće. Lokalna zajednica će u skladu sa svojim mogućnostima u ovim segmentima pomogati i ubuduće, kako bi Civilna zaštita zaista bila onaj dio naše društvene zajednice, koji od nje očekujemo”.

Na današnjem prijemu prikazana je i prezentacija o intervencijama Civilne zaštite u vrijeme poplava i sniježnih padavina.