Monografija „Višegrad od davnina do 1918. godine“ autora Aleksandra Savića

31.03.2014.

Višegrad od davnina - knjiga

ZNAČAJNA HRONIKA VIŠEGRADSKE ISTORIJE

VIŠEGRAD – Nakon kapitalnog fototipskog izdanja „Prepisa Zakonopravila Svetog Save“ Izdavačka kuća Mitropolije Dabrobosanske „Dabar“, sa sjedištem u Dobrunskoj Rijeci objavila je još jednu značajnu knjigu.

U saradnji sa Srpskim sokolskim društrvom „Soko“ iz Dobruna „Dabar“ je objavio monografiju pod nazivom „Višegrad od davnina do 1918. godine“, autora Aleksandra Savića iz Višegrada.

Radi se o još jednom „Dabrovom“ kapitalnom izdanju koje obuhvata najznačajnije periode u izuzetno burnoj istoriji Višegrada.

Autor je u ovu knjigu uvrstio i manje poznate događaje koji su, na neki način, bili u sjeni naučnog interesovanja, jer su se mnogi vodili izuzetnom literaturom Iva Andrića o Višegradu, zanemarujući i druge, važne izvore.

– Uz sve uvažavanje Andrićevih višegradskih tema, može se reći da je izostala pažnja nad puno događaja značajne istorije ovog grada i njegove bliže okoline, etnografskog i geografskog sadržaja, napisao je Savić u predgovoru ove monografije, koja osvjetljava i tu oblast, uz osvrt na mentalne, psihičke i duhovne retrospektive Višegrađana i njihovih najbližih susjeda.

Monografija obrađuje istoriju Višegrada od desetog vijeka, kada nije imao ovakav naziv, period srpske i bosanske države, kao i Hercegovine, zatim period pod Turskom vlašću, Austrougarski period i završava Prvim svjetskim ratom.

Autor je posebno obradio period Višegradskog Starog Vlaha, kao i Andrićevo vrijeme u Višegradu.

Promocija Monografije “Višegrad od davnina do 1918. godine” najavljena je za 15. april 2014. godine, u Gradskoj galeriji u Višegradu.