Uređuju se dva javna parkinga u Višegradu

12.03.2014.

Parking u Višegradu

180 PARKING MJESTA DO POČETKA TURISTIČKE SEZONE

VIŠEGRAD – U toku su završni radovi na uređenju dva javna parkinga sa oko 180 parking mjesta za putnička vozila i autobuse, na Trgu palih boraca i u ulici Druge Podrinjske brigade, koji će početi sa radom pred ovogodišnju turističku sezonu, potvrdio je Šef građevinske operative komunalnog preduzeća „Komunalac“ Višegrad, Milan Komad.

– Skupština opštine Višegrad je Odlukom o parkiranju na javnim mjestima ovlastila „Komunalac“ za organizovanje tehničkih poslova, naplatu, nadzor, održavanje i čišćenje ovih parkirališta, pojasnio je Komad, dodajući da će se naplata parkiranja vozila vršiti parking aparatima, koji su već instalisani.

Komad je podsjetio da je skori početak rada dva pomenuta parkinga, na kojima će biti zaposlena tri radnika, prva faza ovog projekta, a da se u drugoj fazi planira uređenje novih parkirališta, kako bi se omogućio parkin što većeg broja vozila, posebno u turističkoj sezoni.

Parking u Višegradu

Odlukom o dopuni Odluke o komunalnim taksama Skupština opštine Višegrad je odredila i cjenovnik parking usluga. Za svaki započeti sat parkiranja za putnička vozila plaćaće se 0,50 KM, a za autobuse 3 marke.

Dnevna cijena korišćenja parking mjesta za putničko vozilo je 5, a za autobuse 15 maraka, koliko košta i desetosatni zakup parking mjesta za putnička vozila. Mjesečna parking karta za putnička vozila plaćaće se 30, povlašćena mjesečna karta za stanare iznosi 10, a godišnja 100 maraka.

Dnevna rezervacija za putničke automobile iznosi 5 maraka, a godišnja rezervacija parking mjesta za zanatsko-preduzetničke, ugostiteljske i druge radnje plaćaće se 200 maraka.